Før fængslet

Du får som regel mindst en måned til at forberede tiden i fængsel, hvis du er på fri fod, når dommen falder. I den tid kan du f.eks. fremleje din bolig, få en aftale med din arbejdsgiver og banken og finde ud af, hvordan din mand/kone og dine børn skal klare sig, mens du afsoner.

Hvor skal du afsone? 
Det er i de fleste sager Kriminalforsorgsområdet, der bestemmer, hvor du skal afsone. Du vil så vidt muligt blive placeret i et fængsel i nærheden af din bopæl, så det er lettere for din familie at besøge dig. Af pladshensyn kan alle dømte dog ikke placeres i nærheden af bopælen. F.eks. bliver dømte fra Storkøbenhavn som regel anbragt i et fængsel på Fyn eller i Jylland af kapacitetsmæssige årsager. Hvis du skal i behandling for f.eks. misbrug, kan det også have betydning for, hvor du kommer til at afsone.

Hvis du er syg eller har særlige behov, kan du afsone på et hospital eller et andet egnet sted, f.eks. en af Kriminalforsorgens pensioner. Det gælder kun, hvis der er særlige grunde til, at du ikke bør komme i et almindeligt fængsel.

Unge under 18 år kommer som regel til at afsone i en sikret institution eller behandlingsinstitution.

Åbent eller lukket fængsel? 
De fleste kommer i åbent fængsel, hvor forholdene er relativt frie, og man i den sidste del af afsoningen måske kan få lov til at  arbejde eller uddanne sig udenfor fængslet. Du kommer i lukket fængsel, hvis

  • du har fået en lang straf
  • der er risiko for, at du vil misbruge friheden i et åbent fængsel.

Du kan blive flyttet fra åbent til lukket fængsel, hvis du overtræder reglerne i det åbne fængsel. Det kan f.eks. være, at du prøver at flygte, at sælge stoffer eller er voldelig over for andre.

De indsatte er ikke fordelt på afdelingerne efter forbrydelse eller straffens længde, men er blandet.

Særlige afdelinger 
I mange fængsler er der specialafdelinger, f.eks. med behandling eller afvænning fra narko eller alkohol. Du skal selv søge om at komme på sådan en afdeling. Der er krav om, at du selv er indstillet på at blive afvænnet og går aktivt ind i behandlingen.

I fire fængsler er der særlige afdelinger for ”negativt stærke indsatte”, især rockere og bandemedlemmer. De er adskilt fra andre indsatte, så de ikke får negativ indflydelse eller presser andre indsatte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk