Før dommen

Hvis man er mistænkt for at have begået noget kriminelt, kan man blive anholdt og varetægtsfængslet.

Varetægtsfængsling foregår i et arresthus eller et fængsel. Dommeren skal fastsætte en frist for, hvornår fængslingen senest skal tages op igen. Denne frist må højst være fire uger. Dommerens afgørelse om varetægtsfængsling og evt. isolation kan kæres til en højere ret.

Senere rejses der måske tiltale, og sagen går til domstolene. På siden "Vejen gennem retssystemet" kan du læse mere om, hvad der sker gennem sagsbehandlingen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk