Fængselsstraf

Fængselsstraf afsones normalt i et af landets 13 fængsler. Mens straffen afsones, kan arbejde, behandling og uddannelse forberede den indsatte på livet efter afsoningen.

En fængselsstraf  betyder, at man bliver berøvet sin bevægelsesfrihed. Man er underkastet fængselssystemets regler, og selv i de åbne fængsler med mest frie forhold er der klare begrænsninger for ens handlefrihed.

Det er selve frihedsberøvelsen, der er straffen i det danske retssystem. Den dømte mister ikke sine almindelige borgerrettigheder og kan stemme til valg, bruge sin ytringsfrihed osv.

Kriminalforsorgen ønsker, at kontrollen af de indsatte skal gå hånd i hånd med en indsats for at gøre dem i stand til at klare livet uden for fængslet, når de har udstået deres straf eller varetægtsfængsling.

Det betyder, at forholdene i fængslet så vidt muligt skal afspejle forholdene i samfundet udenfor – inden for de grænser, som hensynet til sikkerhed og hensynet til det omgivende samfund sætter. De indsatte skal også så vidt muligt bevare en kontakt til samfundet og til familien, så de har nogen og noget at komme ud til.

Se film om at afsone i åbent fængselSe film om at afsone i lukket fængsel
 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk