Fængselsstraf

Fængselsstraf afsones normalt i et af landets 13 fængsler. Mens straffen afsones, kan arbejde, behandling og uddannelse forberede den indsatte på livet efter afsoningen.

En fængselsstraf betyder, at man bliver berøvet sin bevægelsesfrihed. Man er underkastet fængselssystemets regler, og selv i de åbne fængsler med mest frie forhold, er der klare begrænsninger for ens handlefrihed.

Det er selve frihedsberøvelsen, der er straffen i det danske retssystem. Den dømte mister ikke sine almindelige borgerrettigheder og kan stemme til valg, bruge sin ytringsfrihed osv.

Kriminalforsorgen ønsker, at kontrollen af de indsatte skal gå hånd i hånd med en indsats for at gøre dem i stand til at klare livet uden for fængslet efter udstået varetægt, fængsel og/eller straf.

Det betyder, at forholdene i fængslet så vidt muligt skal afspejle forholdene i samfundet udenfor – inden for de grænser, som hensynet til sikkerhed og hensynet til det omgivende samfund sætter. De indsatte skal også så vidt muligt bevare en kontakt til samfundet og til familien, så de har nogen og noget at komme ud til.

Download: Information om afsoning af fængselsstraf

 

Se film om at afsone i et åbent fængsel

Film om at afsone i et åbent fængsel

×
Se film om at afsone i et lukket fængsel

Film om at afsone i et lukket fængsel

×

 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk