Jobbet som fængselsbetjent

Vil du høre mere om jobbet og uddannelsen som fængslesbetjent, så besøg www.blivfaengselsbetjent.dk
Her kan du bl.a. se interviews med fængselsbetjente, læse om vores optagelsesproces, gå op optagelse i vores "Spørgsmål & Svar"-univers og tilmelde dig vores arrangementer.


En fængselsbetjent skal udøve myndighed på vegne af samfundet. Det vil sige: fuldbyrde den dømtes straf, mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed i samfundet. Fængselsbetjenten skal altid balancere mellem på den ene side kontrol og sikkerhed, på den anden side resocialisering, altså at støtte og motivere indsatte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.

Det tager tre år at uddanne sig til fængselsbetjent. Store dele af uddannelsen foregår i praktik. Det kræver en optagesprøve at blive fængselsbetjent.
Læs mere om uddannelse og krav her

Enhedschef og fængselsbetjent fortæller om jobbet:

Udover at opretholde orden og sikkerhed i fængslet er det også vigtig del af fængselsbetjentens arbejde er at have en god relation til de indsatte, observere og analysere deres situation og bruge det til at rådgive og vejlede.

Skiftende opgaver
Kriminalforsorgen har institutioner af mange typer - arresthuse, åbne og lukkede fængsler, Kriminalforsorgen i Frihed samt pensioner. De har alle forskellige opgaver og personalesammensætninger.

Fængselsbetjentens hverdagsopgaver kan være meget forskellige, alt efter om man arbejder i et stort lukket fængsel, et lille arresthus eller et åbent fængsel. Men en hverdag kunne bl.a. indeholde opgaver som disse:

 • Morgenvækning af indsatte
 • Udlevering af medicin
 • Modtage nye indsatte og holde modtagelsessamtaler
 • Vejlede og motivere indsatte til at deltage i arbejde, undervisning eller fritidsaktiviteter
 • Samarbejde med socialrådgivere og sygeplejersker om behandling og programvirksomhed
 • Afvikle besøg, vejlede indsatte og pårørende
 • Afvikle gårdture
 • Udarbejde handleplaner for indsatte og følge op på disse
 • Udarbejde indstillinger om udgang, prøveløsladelse o.l.
 • Deltage i afdelingsmøder
 • Holde husmøder med indsatte
 • Håndtere transporter eller bevogtningsopgaver
 • Ledsage indsatte til retsmøder

Fængselsbetjenten skal kunne arbejde i alle typer af institutioner, hvilket er vigtigt for, at Kriminalforsorgen til alle tider kan håndtere de forskellige institutioners belæg.

Bliv Fængselsbetjent. Ansøg her

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk