Enner Mark Fængsel

Enner Mark Fængsel
Under Institution Enner Mark
Frodesdalsvej 3
8700 Horsens
Telefon: 72 55 56 00 
Fax: 72 55 56 09
Mailadresse: ennermark.faengsel@krfo.dk
Egen hjemmeside: www.ostjylland.info
 
Sådan finder du frem

Institutionschef Anette Bækgaard Jakobsen

Statsfængslet Østjylland ligger 10 km vest for Horsens og blev indviet i oktober 2006. Det er et moderne fængsel, både med hensyn til sikkerhed og indretning. Afdelingerne ligger som fem små landsbyer inden for ringmuren, og det giver de indsatte gode muligheder for frihed og aktiviteter inden for fængslets område.

Kapacitet
Fængslet er et lukket fængsel og har plads til 228 indsatte fordelt på fem enheder med forskellige afsnit. Der er et afsnit med almindeligt fællesskab, et arrestafsnit, et behandlingsafsnit og et kontraktafsnit.  Desuden er der et afsnit for negativt stærkt styrende indsatte, et afsnit for banderelaterede indsatte, et særligt sikret afsnit, et isolationsafsnit og et sygeafsnit. Pr. 1. januar 2014 har fængslet også et afsnit for udvisningsdømte indsatte. De indsatte kommer fortrinsvis fra Fyn og Jylland.

Som indsat i fængslet kan man arbejde med
• tekstilværksted
• metalværksted
• møbelværksted
• vedligeholdelse af grønne arealer
• rengøring
• montage

Undervisning
Man kan deltage i undervisning i flere forskellige fag efter ordningerne om
• forberedende voksenundervisning (læsning og matematik)
• almen voksenundervisning

Behandling
Der er tilbud om behandlingsprogrammer for
• alkohol- og narkomisbrug
• Det kognitive færdighedsprogram
• Anger Management (vredesprogrammet).
• Booster
• Nye veje

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk