Diverse andre spørgsmål

Hvad er forskellen på en sigtet, en tiltalt, en indsat, en dømt og en klient?
Hvad er en varetægtsarrestant?
Hvordan sørger man for, at de indsatte bliver i fængslet/arresten?
Behandlingsgaranti -hvad dækker den?
Hvad sker der med folk, der begår sexkriminalitet?
Kan man få behandling for ludomani?
Hvor mange dømte vender tilbage til kriminalitet igen?
Hvad sker der med lovovertrædere under 15?
Hvad sker der med kriminelle mellem 15 og 18?

Hvad er forskellen på en sigtet, en tiltalt, en indsat, en dømt og en klient?

Hvis politiet har mistanke om, at en person har begået noget strafbart, kan vedkommende sigtes. Derefter vil politiet gå i gang med at undersøge forholdet og lede efter beviser. Hvis politiet vurderer, at beviserne er tilstrækkelige, kan der rejses tiltale mod den pågældende person.

Man er indsat, hvis man er varetægtsfængslet eller afsoner en fængselsstraf i en af Kriminalforsorgens institutioner. Men de fleste dømte får ikke en frihedsstraf, men f.eks. en betinget dom med vilkår om tilsyn eller samfundstjeneste. Hvis man er i tilsyn af Kriminalforsorgen, betragtes man som klient.

Klienter er også fællesbetegnelsen for alle, som er varetægtsfængslede eller afsoner en dom i en af Kriminalforsorgens institutioner, eller som er i tilsyn hos Kriminalforsorgen.
 

 
Hvad er en varetægtsarrestant?

Det er en indsat i et arresthus, som ikke er dømt endnu. Når en person bliver sigtet for at have begået noget strafbart, kan vedkommende enten være på fri fod, mens politiet efterforsker sagen, eller retten kan beslutte, at vedkommende skal være varetægtsfængslet.

Man bliver varetægtsfængslet, hvis retten mener, at man på fri fod vil flygte, begå ny kriminalitet eller ødelægge efterforskningen, eller at retshåndhævelsen kræver det. Retshåndhævelsen betyder, at befolkningen ikke vil acceptere, at en person, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, går frit rundt i samfundet, mens sagen efterforskes.

Hvis man får en fængselsstraf, bliver den tid, man har siddet varetægtsfængslet, trukket fra den tid, man skal afsone i et fængsel.

 
Hvordan sørger man for, at de indsatte bliver i fængslet/arresten?

I arrester og lukkede fængsler er der foranstaltninger, der helt praktisk forhindrer de indsatte i at flygte – den såkaldte statiske sikkerhed. Det vil sige, at fængslet er omgivet af hegn eller mur, dørene er låst, der er tremmer for vinduerne, og arealerne er overvåget af kameraer.

Der lægges dog også stor vægt på den del af sikkerheden, der handler om, at personalet har god kontakt med de indsatte - den såkaldte dynamiske sikkerhed. I de åbne fængsler er det først og fremmest den dynamiske sikkerhed, der er lagt vægt på. En god kontakt kan betyde, at personalet opdager, hvis der er risiko for, at en indsat vil undvige – f.eks. på grund af problemer i eller uden for fængslet.

 
Behandlingsgaranti -hvad dækker den?

Der er behandlingsgaranti for stof- og alkoholmisbrugere blandt indsatte i fængslerne. Alkoholbehandlingsgarantien blev indført i 2005, mens stofmisbrugere har været garanteret behandling siden 2007. Garantiens hovedelement er den såkaldte 14-dages regel, som går ud på, at der senest skal være iværksat en behandling 14 dage efter, at den indsatte har ønsket at komme i behandling.

Kriminalforsorgen bestræber sig på, at alle indsatte gives et relevant tilbud, men for stofmisbrugere dækker selve garantien alene afsonere med mindst tre måneders afsoning tilbage på det tidspunkt, hvor behandlingen ønskes. For alkoholmisbrugere gælder garantien alle afsonere.

 

 

 
Hvad sker der med folk, der begår sexkriminalitet?

Seksualkriminelle, der ville have fået en kortere fængselsstraf, kan få en betinget dom med vilkår om behandling, hvis de selv er interesseret i at gå i behandling. Andre seksualkriminelle kan blive behandlet, mens de afsoner deres straf.

 
Kan man få behandling for ludomani?

Statsfængslerne i Jyderup og Søbysøgaard tilbyder ludomanibehandling. I Statsfængslet i Jyderup foregår behandlingen på en halvlukket afdeling sammen med indsatte, som er i behandling for et stof- eller alkoholmisbrug, mens behandlingen på Søbysøgaard foregår i samarbejde med ludomanicenteret i Odense.

 
Hvor mange dømte vender tilbage til kriminalitet igen?

Omkring 25 procent af Kriminalforsorgens klienter begik inden for to år ny kriminalitet, der betød, at de på ny blev indsat til afsoning eller blev tilsynsklienter i KiF. 

 
Hvad sker der med lovovertrædere under 15?

Den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år. Hvis børn under 15 år begår noget kriminelt, kan de ikke straffes. I stedet for straf kan de blive anbragt i en social institution, evt. en lukket social institution. Det er en beslutning, der tages af kommunen.

 
Hvad sker der med kriminelle mellem 15 og 18?

Hvis unge mellem 15 og 18 får en fængselsstraf, skal de som udgangspunkt ikke i fængsel. De fleste unge afsonere skal i stedet afsone deres straf i en social institution, familiepleje eller lignende. Der er dog unge under 18, der opholder sig i fængsel, f.eks. fordi det er umuligt at tage vare på dem i en social institution.

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk