Personundersøgelser

Kriminalforsorgen foretager personundersøgelser, som dommerne bruger, før de afsiger en dom.

I mange straffesager er det vigtigt at kende den sigtedes personlige forhold, før man kan beslutte, hvilken dom der skal afsiges. Derfor beder anklagemyndigheden ofte Kriminalforsorgens afdelinger om at udarbejde en såkaldt personundersøgelse til brug i sagen.

Der bliver især udarbejdet personundersøgelser, når der kan blive tale om en betinget dom (herunder samfundstjeneste) eller tiltalefrafald, samt sager, hvor der kan blive tale om andre retsfølger, der træder i stedet for straf.

En personundersøgelse vil beskrive den sigtedes familiemæssige baggrund, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold, økonomiske forhold, eventuelle misbrugsproblemer, fysiske og psykiske helbredstilstand samt fritidsbeskæftigelse og omgangskreds.

I personundersøgelsens konklusion vurderer afdelingen blandt andet, om den sigtede vil være egnet til en betinget dom, om der skal fastsættes særvilkår til denne, og om den sigtede vil have gavn af et tilsyn af Kriminalforsorgen.

Personundersøgelser udarbejdes især på baggrund af samtaler med den sigtede. Herudover forsøger afdelingen at få dokumenteret de oplysninger, der er kommet frem under disse samtaler, ved f.eks. at skaffe mere materiale fra socialforvaltning, læge eller familiemedlemmer.

Gennem de seneste år har afdelingerne årligt udarbejdet omkring 10.000 personundersøgelser.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk