Fængslet

Der er tre typer af fængsler. De kaldes åbne fængsler, lukkede fængsler og arresthuse.

Åbne fængsler

Det hedder åbne fængsler, fordi der ikke er mure og låste porte uden om fængslet. Hvis din far eller mor er i et åbent fængsel, er der mere frit end i andre fængsler. Åbne fængsler er normalt for folk, der skal være i fængsel i højst fem år.

For at være komme i et åbent fængsel skal man overholde de regler, som fængslet har lavet. Man må f.eks. ikke gå uden for fængslets område. Hvis man ikke overholder fængslets regler, kan man blive flyttet til et lukket fængsel.

Lukkede fængsler 

Det hedder et lukket fængsel, fordi alle porte og døre er låst hele tiden. De lukkede fængsler kan bruges til folk, som skal være længe i fængsel. Lukkede fængsler er også til folk, som ikke skal så lang tid i fængsel, men som har overtrådt reglerne, mens de har siddet i et åbent fængsel.

Arresthuse

Hvis din far eller mor er i et arresthus, er det nok, fordi politiet er ved at finde ud af, om din far eller mor har lavet noget kriminelt. Noget, der er så alvorligt, at man kan komme i fængsel for det. Det hedder varetægtsfængsling.

Arresthuse er ikke beregnet til, at man skal være der så længe. Men det kan godt blive til nogle måneder. Der er ikke så meget at lave som i de rigtige fængsler. 

Nogle mennesker sidder også i arresthus, efter de har fået en straf.
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk