Statsfængslet Renbæk

Statsfængslet Renbæk

Renbækvej 12, 6780 Skærbæk
Telefon: 72 55 31 00 
Fax: 72 55 32 00

 
Mailadresse: statsfaengslet.renbaek@kriminalforsorgen.dk

Egen hjemmeside: Statsfængslet Renbæk

Sådan finder du frem

Fungerende fængselsinspektør: Thorsten Holst Laursen

Fængslet blev oprindelig etableret som lejr for unge arbejdsløse, der skulle opdyrke jorden. I 1944 blev lejren til fængsel, men de nuværende bygninger er næsten alle bygget i 1960’erne.
 

Kapacitet

Fængslet har 160 pladser, og som udgangspunkt afsones der i enkeltceller. Fængslet har dog syv dobbeltceller. De indsatte er fortrinsvis mænd fra Fyn og det sydlige Jylland.
 

Beskæftigelse

Som indsat i den åbne del af fængslet kan man arbejde med
• økologisk landbrug med bl.a. malkekvæg
• økologisk skovbrug
• træindustri
• legepladsproduktion
• metalværksted
• vedligeholdelse
• rengøring

Fængslet er godkendt som praktikplads for landbrug og træfag

Undervisning

Man kan deltage i undervisning i
• Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik med prøve
• Støtte til almen voksenundervisning (AVU)

Der er mulighed for frigang til undervisning uden for fængslet.

Behandling
 

Der er tilbud om disse behandlingsprogrammer
• behandling af misbrug af alkohol, hash og narko (i samarbejde med behandlingsinstitutionern Sydgården)
• Det kognitive færdighedsprogram
• Anger Management (vredesprogrammet) 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk