Ekskriminel hjælper andre indsatte videre

Af Rikke Gundersen, freelancejournalist
Foran hans skrivebord hænger en oversigt over alle folketingspolitikerne og en liste over nogle af de største fonde. To avisudklip, som illustrerer Hans Andersens arbejde.
Han er informationsmedarbejder i organisationen Exit, hvor han blandt andet arbejder med at søge penge til organisationen. Det sker dels ved at søge midler hos private fonde og dels ved at sætte organisationens formål om at hjælpe ekskriminelle videre på dagordenen over for politikerne.

Faktisk er Hans Andersen selv ekskriminel og er gennem sit arbejde i Exit netop kommet tilbage til et almindeligt liv efter 10 års drabsafsoning.
 

I 2004 kom han ud af fængslet, men havde næsten intet netværk tilbage. Han var blevet skilt fra konen, børnene boede i udlandet, og venner var der ikke mange af, for inden fængslet havde han arbejdet ti år i udlandet.

»Jeg stod fuldstændig på bar bund. Tidligere har jeg altid været vant til at have kontrol over mit liv, men nu skulle jeg have hjælp på kommunen. Jeg følte mig som et tredjerangsmenneske,« fortæller Hans Andersen, som kommer fra et efter eget udsagn almindeligt hjem i Nordsjælland.

Pandestempel: »Jeg er kriminel«
Han har en rederiuddannelse og har tidligere været konsulent for danske firmaer i udlandet. Men da han kom ud af fængsel havde han ikke lyst til at komme tilbage til den branche.
»Det var en voldsom oplevelse for mig at skulle erkende, at jeg har begået en alvorlig forbrydelse. Det satte i første omgang en stopper for, at jeg kunne vende tilbage til et normalt liv igen. Jeg havde ikke lyst til at henvende mig til nogle af de firmaer, hvor jeg måske kunne have fået et job. For jeg følte, at jeg havde et stempel i panden, hvor der stod, at jeg var kriminel,« siger Hans Andersen.

De første to år gik med arbejdsprøvning og kontanthjælp, hvilket betød kontakt med en række sagsbehandlere.
»Det var ydmygende at sidde over for en ung kvindelig sagsbehandler, som fortæller, hvordan livet hænger sammen og presser en masse ting ned over hovedet på en, som forekommer utrolige meningsløse,« erindrer Hans Andersen.

Men i 2007 kom det beskedne netværk, som Hans Andersen havde, til gavn. Lederen af fangekoret, hvor Hans havde sunget under sin afsoning, ville starte en forening op sammen med nogle andre og spurgte Hans, om han ville sidde i bestyrelsen. Siden hen blev han ansat i organisationen.
»I starten tænkte jeg, at jeg havde set nok på kriminelle for resten af mit liv. Men det gik op for mig, at jeg kunne bruge det, jeg havde lært af at sidde i fængsel til noget,« siger Hans Andersen, som er glad for at have fået et meningsfuldt arbejde at stå op til hver morgen.

Opfordrer til brevskrivning
Ud over at søge penge til organisationen er han blandt andet også på besøg i fængslerne for at fortælle de indsatte om, hvad de kan bruge Exit til.

Ofte lyder der også en række opfordringer til de indsatte om at holde fast i deres netværk, mens de er i fængsel ved for eksempel at skrive breve til dem. Ligeledes råder han dem på baggrund af sin egen erfaring til at behandle de ansatte ordenligt, da det giver en bedre behandling.

Men samfundet kan også gøre mere for at få flere til at komme tilbage til et liv uden for kriminalitet, mener Hans Andersen.
»Optimalt set burde den kommende sagsbehandler i kommunen tage ind og møde den kriminelle i fængslet, da det kan være med til at skabe øget tillid til systemet, inden de kommer ud,« siger den ekskriminelle.
Desuden ville det være gavnligt at skabe et bedre samarbejde mellem kommunen, jobcenteret og kriminalforsorgen, så de kriminelle ikke bliver kastet rundt mellem en række sagsbehandlere og socialrådgivere, men kan fokusere på en behandler, vurderer han.

Fakta:
Exit – fra indsat til værdsat

Exit er en organisation, som ønsker at støtte eksindsatte og indsatte, som gerne vil starte på en frisk, når de kommer ud af fængslet.

2007 er fødeåret for Exit, som bliver finansieret af midler fra offentlige puljer og private fonde.

Organisationen har en cafe på Saxogade i København, Cafe Exit, hvor eksindsatte og andre kan komme fordi og snakke. Tilsvarende cafe findes i Odense, og i Århus er der en på vej. Der er også arrangementer, hvor de medvirkende snakker, spiser, synger og skaber netværk. Hver uge kommer der 30-40 folk forbi Cafe Exit i København.

Exit tilbyder også gældsrådgivning, terapi og rådgivning til ekskriminelle.

I alt er der 13 ansatte i Exit og omkring 100 frivillige.

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Årsberetning fra Grønland

April 2014
Udgave 10"
Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk