Dronningen besøger Grønland

I forbindelse med sit årlige sommertogt aflagde Dronning Margrethe og Prins Henrik onsdag den 22. juli Retten i Grønland et besøg.

I den forbindelse fik direktøren for Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittut – altså Kriminalforsorgen i Grønland – Hans Jørgen Engbo mulighed for at berette om det nye byggeprojekt, som han kalder "et epokegørende skridt i udviklingen af det grønlandske retsvæsen".

 "Dronningen fandt projektet interessant og stillede meget relevante spørgsmål om ansættelse og uddannelse af personale samt om den psykiatriske/psykologiske virksomhed i anstalten," siger Hans Jørgen Engbo, som på anstaltens vegne gav Dronningen en gave, som to østgrønlandske indsatte fra Anstalten i Nuuk havde fremstillet af horn fra en moskusokse.

"Regentparret blev både imponeret og rørt over anstaltens gave, som også blev beundret af gæsterne ved receptionen på Kongeskibet senere på dagen," siger Hans Jørgen Engbo.


Gaven fra Anstalten i Nuuk fik en fin plads på Kongeskibet

"Første spadestik"
I Grønland er der seks anstalter for domfældte, som alle er åbne anstalter uden effektive sikkerhedsværn mod undvigelse.

Det har betydet, at de domfældte, der har begået meget alvorlige, personkrænkende forbrydelser, er blevet idømt forvaring på Anstalten ved Herstedvester – og det har gennem årene givet anledning til kritik, at man "tvangsdeporterer" grønlændere til årelange ophold i et fængsel langt hjemmefra.

I foråret 2013 blev det afsløret, hvordan den nye anstalt vil komme til at se ud, og den 17. august i år bliver byggeriet officielt påbegyndt med "den første sprængning", som i det grønlandske fjeldterræn svarer til det første spadestik i dansk muldjord.
 

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Læs e-bladet - klik her

Marts 2015
Udgave 14"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk