Niklas får hjælp til at komme videre

Fredag den 20. maj blev 23-årige Niklas overflyttet fra det fængsel, hvor han har siddet de sidste 2 år og 6 måneder, til en af Kriminalforsorgens pensioner. Det var meningen, at han skulle være her i tre måneder, men beslutningen blev ændret, så han i stedet blev indstillet til løsladelse.

Men før han kan løslades, er der en række forhold, der skal være på plads. Han skal have et tag over hovedet og nogle penge at leve for. Og det samarbejder Kriminalforsorgen med kommunen om at sikre.

Derfor blev Niklas’ løsladelse temaet for et møde hos hans hjemkommune – et møde, som egentlig var planlagt til at handle om en mulig praktikplads.

Praktik som kok
Selv om det blev til et løsladelsesmøde, var praktikpladsen stadig et tema. For Niklas skal have noget at lave, når han kommer ud. Han vil gerne have en uddannelse, men vil gerne starte stille ud, og derfor er en virksomhedspraktik godt.

Kommunens virksomhedskonsulent var med til mødet for at tale med Niklas om, hvilken slags praktik han gerne ville i, for så ville han prøve at hjælpe ham med at finde et sted.

”Det må gerne være noget med madlavning. Jeg vil gerne på et plejehjem, så jeg kan give noget tilbage til samfundet,” fortæller Niklas, der gerne vil arbejde hver dag undtagen fredag, hvor han over otte uger skal afsone i samfundstjeneste. Madlavningen interesserer ham, og han har tidligere taget grundforløbet på kokke-uddannelsen.

På mødet blev det aftalt, at Niklas i begyndelsen nøjes med tre-fire timer om dagen, fordi han har flere ting han gerne vil have styr på. Blandt har han i fængslet har udviklet panikangst og social angst. Det vil han gerne gøre noget ved, og skal derfor måske gå til en psykolog.

Udover det har Niklas også diagnosen ADD, som han i fængslet er begyndt at få piller for. Han mener selv, at den diagnose er skyld i, at han har arbejdet for meget tidligere og har glemt sig selv og sin familie. Niklas har to børn, som han gerne vil etablere kontakt med, og det vil også kræve noget overskud, indskyder socialrådgiveren fra Kriminalforsorgen.

Nervøs for økonomien
Mens mødet er i gang, finder sagsbehandleren fra kommunen frem til, hvor mange penge Niklas er tildelt i starthjælp og kontanthjælp. Og det er noget mindre end han havde håbet på.

”De penge kan jeg ikke klare mig for. Jeg har jo ingenting, så jeg skal ud at købe en masse,” lyder det fra Niklas med panik i stemmen.

Selv om han har en aftale om, at han skal bo hos sin kæreste og hendes mor, er der stadig mange ting, han skal ud at købe. En dyne, en pude og en tandbørste, for eksempel. Men han er meget nervøs over det, og er bekymret for, om han vil falde tilbage i kriminaliteten.

Kommunens sagsbehandler og Kriminalforsorgens socialrådgiver forklarer ham, at loven ikke kan give ham flere penge, så han er nødt til at klare sig for dem, han kan få. De snakker med ham om forskellige løsningsmodeller, og til sidst bliver de enige om, at virksomhedskonsulenten vil vente med at finde en praktiskplads til ham og i stedet se, om han kan finde et hurtigt arbejde som vinduespudser eller lignende.

”Jeg kan godt blive nervøs for om virksomhedspraktik er det rigtige lige nu. Det kan godt skabe noget stress for dig,” siger medarbejderen fra Kriminalforsorgen til Niklas.

Virksomhedskonsulenten tilføjer, at han vil vente med at kigge efter en praktikplads et par uger.

Fakta

God løsladelse

Når en borger skal løslades, er der en række forhold, der skal være på plads. F.eks. forsørgelse og bolig. At sikre det kræver et koordineret samarbejde mellem Kriminalforsorgen og den kommune, borgeren skal løslades til. Derfor har Kriminalforsorgen indgået samarbejdsaftaler med alle landets kommuner, f.eks. om hvem der skal kontaktes i den enkelte kommune i sager om bolig, forsørgelse eller uddannelse.

Løsladelser i 2015

Antal løsladelser                                                                                                        7.799 klienter

  • Prøveløsladelser 3.220 klienter

    Andel af klienter løsladt til passende beskæftigelse                                               53 %

    Andel af klienter løsladt til passende bolig                                                               55 %

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk