MOVE sætter indsatte i bevægelse

”Forestil dig, at du er i byen, og der er en der lægger an på din kæreste. Størstedelen af os ville give ham en flad eller et skub. Vi tænker ikke på konsekvenserne – at man kan komme i fængsel, at kæresten måske går fra en. Hvis du går din vej i stedet for, står du måske som taber nu, men du vinder på det lange sigt.”

Ordene er 26-årige Philips. Han er indsat i Horserød Fængsel og deltager i programmet MOVE. To gange om ugen har han de seneste seks uger mødtes i skolestuen sammen med en halv snes andre indsatte og to særligt uddannede instruktører for at lære om emner som hjernen, adfærd, problemhåndtering, kommunikation og meget mere. Et nyt emne hver uge, hvilket gør programmet dynamisk og spændende, synes Philip.

”Meget af det er ting, man godt ved, men ikke tænker over. Nu lærer man at reflektere over det og gå i dybden med det,” forklarer han. Et af de emner, som har gjort størst indtryk på ham, var kommunikation, hvor man blandt andet lærte at være assertiv, altså kommunikere på en åben og ærlig måde uden at skade andre.

”Sidste gang gik det op for mig, at jeg ikke er særlig assertiv, men enten aggressiv eller passiv, når jeg kommunikerer med kammerater eller familien,” siger han.

”I går aftes prøvede jeg den assertive kommunikation af i køkkenet. ”Jeg ville sætte pris på, at du skar tomaterne,” sagde jeg til en medindsat. De andre grinede af det, men så forklarede jeg sammenhængen,” fortæller Philip.

Et andet godt eksempel er den første uge, hvor emnet var netværk. På en slags målskive skulle man placere de mennesker, der udgør ens netværk, efter hvor tæt man vurderede relationen til at være.

”Det giver et godt overblik over ens netværk, og det sætter tanker i gang: Hvem har været der for mig? Hvordan ændrede netværket sig, da jeg kom i fængsel? Ham jeg har kaldt min bedste ven, har jeg mistet,” siger Philip.

Kriminalitetsforebyggelse fra første dag
MOVE er udviklet i kølvandet på, at Kriminalforsorgen for nogle år siden begyndte at arbejde med strukturerede vurderinger af hver enkelt klient efter RNR-principperne. Kort fortalt går det ud på at vurdere klientens risiko for tilbagefald, hvilken type forebyggende indsats klienten har brug for, og vedkommendes modtagelighed over for en indsats. MOVE er målrettet klienter, der ligger i kategorien mellem til meget høj risiko for tilbagefald.

”Philip ligger i kategorien ”mellem”, og han får meget ud af programmet,” siger MOVE-instruktør Jette Fredborg. Hun fortæller, at MOVE tilbydes indsatte på modtagelsesafdelingerne, og at programforløbet har løbende opdag, således at der kommer en til to nye deltagere hver uge, samtidig med at en til to andre forlader programmet. Det giver den fleksibilitet, som gør, at en indsat i målgruppen kan komme i gang med det samme.

”Det gør også programmet rigtig godt til korttidsafsonere med tre-fire måneders fængsel, så også den – store – gruppe kan tilbydes et meningsfyldt program,” siger hun.

Psykolog Marianne Fuglestved fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, som er fagligt ansvarlig for MOVE, supplerer:

”Det løbende optag er usædvanligt og det kan give udfordringer med at bibeholde et positivt klima i gruppen, men på den anden side betyder det, at de mere erfarne gruppemedlemmer hele tiden er med til at oplære de nye. Og det, at den indsatte kan komme i gang med det samme, gør, at han undgår at blive ”smittet” med en negativ kultur i fængslet, men fra starten selv er med til at sætte en god retning for sin afsoning,” siger hun.

MOVE-forløbet afsluttes med en samtale mellem klienten, instruktøren og fængslets socialrådgiver, hvor der lægges en plan for den videre afsoning. Det giver klienten en følelse af ejerskab for afsoningsplanen, siger Marianne Fuglestved.

Programvirksomhed på en ny måde
Selv om MOVE er stærkt inspireret af Kriminalforsorgens kognitive programmer (programmer, der understøtter klientens erkendelse af sine følelser og handlinger), er der også helt nye elementer. Mens instruktørerne i de kognitive programmer er ansat i områdekontorerne, er MOVE-instruktørerne tilknyttet fængslet.

”Det er der fordele og ulemper ved, men den største fordel er, at programmet inkorporeres mere i fængslet. Det betyder, at fængslet tænker MOVE ind i klientens afsoningsplan og dermed føler sig forpligtet til at følge op på indsatsen,” siger Marianne Fuglestved.

Ud over de to instruktører er tre betjente og en værkmester tilknyttet som instruktører. Også det er en kæmpe fordel, mener Jette Fredborg.

”Det har en god effekt, at der kommer nogen ind, som klienterne kender. Der bliver brudt barrierer ned i forhold til betjentene – og betyder også noget, at de er i civil,” siger hun.

 

Fakta

 • MOVE er målrettet indsatte, som har mellem, høj eller meget høj risiko for at begå ny kriminalitet efter afsoningen.
 • Programmet foregår to dage om ugen i otte uger.
 • Der er 8-12 deltagere pr. hold
 • Programmet kører som pilotprojekt på Horserød Fængsel i hele 2016.
 • De otte moduler handler om
  • Netværk
  • Holdninger
  • Adfærd
  • Fordele og ulemper ved kriminalitet
  • Følelser
  • Kommunikation
  • Problemhåndtering
  • Plan for at undgå tilbagefald.
 • Læs mere om MOVE
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk