Intensiveret samarbejde skal nedbringe vold

På mødet deltog blandt andet Kriminalforsorgens sikkerhedschef Lars Brysting, chefpolitiinspektør Lene Søndergaard og formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye.

Deltagerne drøftede, hvordan Rigspolitiet og Kriminalforsorgen i fællesskab kan sætte en stopper for den vold mod fængselspersonale, som kulminerede med skudepisoden ved Nyborg Fængsel.

Det handler blandt andet om udveksling af oplysninger, som kan lette opklaringsarbejdet, og om en række konkrete initiativer, som skal styrke sikkerheden både omkring Nyborg Fængsel og mere generelt. De fortrolige oplysninger, der blev udvekslet på mødet, skal blandt andet støtte politiets arbejde med at risikovurdere medlemmer af rocker- eller bandegrupperinger.

På baggrund af oplysningerne har Fyns Politi, der efterforsker sagen, desuden kunnet intensivere sin efterforskning.

”Det er helt uacceptabelt, at vores medarbejdere ikke kan færdes trygt på gaden,” sagde sikkerhedschef Lars Brysting til medierne efter mødet. Og det er begge myndigheder enige om.

Stigende voldskurve
Skudepisoden i Nyborg er kulminationen på en tendens med stigende vold mod Kriminalforsorgens personale – ikke bare inden for fængslet mure, men også i fritiden og som her på vej til arbejde.

Der kan være flere årsager til den stigende vold. Dels er klientellet i fængslerne ændret gennem de senere år. Dels er der sat meget stort ledelsesmæssigt fokus på fysisk og psykisk vold, som kan afspejle sig i statistikken.

”Generelt er forholdet mellem vores fængselsbetjente og de indsatte godt, og netop relationen mellem fængselsbetjentene og de indsatte er afgørende i forebyggelsen af vold,” siger HR-chef i Kriminalforsorgen Marianne Fæster Nielsen.

Kriminalforsorgen drøfter løbende forebyggelses- og opfølgningsindsatserne med Fængselsforbundet, og det er et fælles fokusområde.

”Det er helt afgørende for os, at vi hele tiden arbejder på at nedbringe vold, som er en central arbejdsmiljøudfordring i Kriminalforsorgen,” siger Marianne Fæster Nielsen.

Mødet med Rigspolitiet onsdag markerer begyndelsen på et stærkt intensiveret samarbejde, hvor man i en første fase vil mødes en gang om ugen og monitorere situationen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk