Kriminaliteten falder, og færre kommer i fængsel

Selv om man tit kan få indtryk af, at kriminaliteten stiger og stiger, så er tendensen i øjeblikket faktisk stik modsat.

En undersøgelse, som Justitsministeriets forskningskontor publicerede i december 2014, viser, at niveauet for kriminalitet i 2013 sammen med 2009 og 2012 er det laveste siden 1987, som er det år, hvor man første gang målte, hvor stor risikoen er for at blive udsat for kriminalitet i Danmark.

10.000 borgere har deltaget i undersøgelsen, som viser, at både tyveri, hærværk og vold er for nedadgående. I 2013 angav 11 procent af de 10.000, at de havde været udsat for tyveri. Det er færre end i 2012 og i perioden som helhed. 5 procent af danskerne blev udsat for hærværk i 2013, og ca. 1,5 procent for vold.

Den faldende kriminalitet kan mærkes i Kriminalforsorgen. Færre forbrydelser giver både færre varetægtsfængslinger og færre domme, og derfor er presset på de danske arresthuse og fængsler mindre, end det har været de seneste mange år.

”Det er meget glædeligt, at strafmassen – som vi kalder det i Kriminalforsorgen – falder. Det betyder, at Danmark er blevet et endnu tryggere sted at være. Men for Kriminalforsorgen betyder det også, at vi skal tilpasse vores virksomhed og reducere kapaciteten. Det bliver en hovedopgave for os i 2015,” siger Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann.

Det er ikke kun den faldende kriminalitet, der er årsag til, at presset på fængslerne har ændret sig. Flere og flere dømte får i disse år mulighed for at udføre samfundstjeneste eller afsone hjemme med elektronisk fodlænke i stedet for at komme i fængsel.

”Det er en udvikling, vi er glade for i Kriminalforsorgen, men det giver os til gengæld den udfordring, at fængslerne skal kunne håndtere et stadig tungere klientel. Derfor har vi skarpt fokus på sikkerheden, herunder – og ikke mindst – den dynamiske sikkerhed,” siger Johan Reimann.

Det er ikke kun kriminaliteten, som falder. Også folks bekymring for kriminalitet er faldende. Justitsministeriets forskning viser, at andelen af borgere, som går rundt og er bekymrede for vold og kriminalitet, er på det laveste niveau i 30 år.

Se hele undersøgelsen
 

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Udrejsecenter Sjælsmark åbner i februar 2015

December  2014
Udgave 13"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk