Fra fængsel til udrejsecenter

Der er stille på Kærshovedgaard. Cellerne er tømt for inventar, og på gangene står der kasser og madrasser – klar til afhentning. I et af værkstederne er de mange køleskabe stillet op på rad og række. De kommende beboere får ikke brug for dem.

Hvad der skal ske med fælleskøkkenerne er endnu uvist. Måske får de nye beboere et tekøkken. Men selve madlavningen skal deikke stå for, sådan som de indsatte på Kærshovedgaard gjorde, mens det var fængsel. Der skal findes en udbyder, der kan lave et stort cafeteria i de nuværende træværksted, hvor beboerne skal spise tre gange om dagen.

Kærshovedgaard, der ligger idyllisk mellem skov og marker flere kilometer væk fra hovedvejen mod Viborg, har fungeret som fængsel siden 1943, da tyskerne overtog fængslet i Sdr. Omme, og de indsatte herfra måtte flyttes. Det passede med, at Blå Kors ikke havde råd til at blive boende, og Kærshovedgaard blev derfor indviet som fængsel.

”I de 35 år jeg har arbejdet her, er der blevet stjålet en bil fra en af naboerne. Men ellers er det et sted, hvor de indsatte kommer ind til mig i centralvagten, når de bliver løsladt, og siger tak for et godt ophold,” fortæller fængselsbetjent Jens Fjelde, der går på pension om syv måneder, og gerne vil blive her den sidste tid og passe på de flygtninge, der skal flytte ind på Kærshovedgaard.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal kunne løfte denne opgave,” siger han.

Besked lige før julefrokosten
Beskeden om, at Kærshovedgaard indgik i regeringens planer om husning af de mange flygtninge, der kommer til landet, blev meldt ud af integrationsministeren på et pressemøde i december.

”Mandagen efter blev der holdt personalemøde. Personalet var chokeret, men de tog det pænt,” fortæller fængselsinspektør Anne Marie Borggaard. I første omgang var det meningen, at Kærshovedgaard skulle være asylcenter og derfor drives af kommunen. Senere er det endeligt besluttet, at det skal være udrejsecenter med Kriminalforsorgen som operatør.

”Alle medarbejdere på Statsfængslet Midtjylland har udfyldt en interessetilkendegivelse, hvor de prioriterer, om de foretrækker at arbejde med udlændinge på Kærshovedgaard, eller om de ønsker tjeneste i fængslet i Nr. Snede. Det ser ud til, at vi kan efterkomme langt de fleste medarbejderes ønsker,” fortæller Anne Marie Borggaard.

Holdkoordinator Gert Mikkelsen er en af dem, der gerne vil blive på Kærshovedgaard.

”Det er spændende at være med til at prøve noget nyt. Jeg var på Sdr. Omme, da der startede en kontraktafdeling op. Der var der nogle dage, hvor jeg kom på arbejde i uniformen, og andre mødte jeg op med en skruetrækker. Det er sjovt at være med til at få enderne til at nå sammen,” siger han.

I øjeblikket bliver der sendt folk af sted til Sjælsmark for at være med i vagtordningen nogle dage og se, hvordan arbejdet i et udrejsecenter foregår.

Indsatte på arbejde
Kærshovedgaard har været tømt for indsatte siden uge 52, hvor de sidste blev flyttet. Det tog seks hverdage at få tømt fængslet. Siden er der blevet pakket sammen og smidt ud.

”Der har været et fantastisk samarbejde med dem her i fængslet og med områdekontoret. De indsatte er blevet flyttet til fængslerne i Nr. Snede og Kragskovhede, hvor den kapacitet, der var lukket, blev genåbnet,” fortæller afdelings- og beskæftigelsesleder Hans Kristian Vemmelund.

”Der har været mange forandringer gennem årene, men vi har en loyal medarbejderskare. De siger: Øv, nu igen, men når det er besluttet, går de i gang med at løse opgaven uden brok,” siger han.

”Det er i hvert fald ikke vores skyld, hvis der er noget, der ikke er gjort godt,” tilføjer enhedsleder Thomas Poulsen. Han har sammen med kollegerne pakket tallerkener, kopper, kander, stegepander, sengetøj, dyner, puder, depoter med arbejdstøj, håndjern, peberspray. Noget er smidt ud, og rigtig meget er kørt til Nr. Snede.

”Vi har et arkiv tilbage fra 1949. Hver afdeling har jo fungeret som et lille hjem,” fortæller Hans Kristian Vemmelund.

Under oprydningen er der blevet fundet mange listige gemmesteder til stoffer og mobiltelefoner i væggene, i stolebenene, i madrasserne og bag beklædningerne i skabsfryserne i køleskabene. For at være sikker på, at der ikke gemmer sig noget, personalet har overset, har narkohundene været på jagt herude.

”Vi skal jo være sikre på, at vi afleverer et rent fængsel,” siger Thomas Poulsen.

Selv om fængslet er tømt for indsatte, er der stadig gang i den produktion, der foregår herude. Det hele er gået så stærkt, at der ikke har været tid til at få flyttet de ordrer, der allerede var aftalt med leverandørerne. Derfor bliver der hver dag kørt mellem otte og tolv indsatte de 20 kilometer fra fængslet i Nr. Snede og her til Kærshovedgaard for at arbejde.

Vi er klar – næsten
Fængselsledelsen er nu ved at have overblik over, hvad der skal ske. Der er blevet lavet en indstilling til bemandingen, som koncernledelsen skal tage stilling til.

”Vi ved nu, at landbruget fortsat skal drives i 2016. Derudover er vi ved at udarbejde en plan for at flytte produktionen til Nr. Snede den 1. maj,” fortæller Anne Marie Borggaard.

Den udvendige og indvendige vedligeholdelse vil formentlig kræve tre til fire medarbejdere til at opretholde en vis standard, sammen med de kommende beboere, som skal aktiveres ca. 10 timer om ugen.

Opholds- og aktivitetspligt
Beboerne på udrejsecentret vil både få opholdspligt og aktivitetspligt. De er ikke frihedsberøvede, men Kriminalforsorgen skal registrere dem en gang i døgnet. Hvad angår de tidligere dømtes meldepligt, bliver det politiets opgave.

De udlændinge, der skal bo på Kærshovedgaard, er primært enlige mænd, men der vil også være enlige kvinder blandt dem. Ifølge Udlængestyrelsen vil der komme en del, der er her på tålt ophold og som ikke kan få asyl, men som heller ikke kan hjemsendes pga. krig eller andre forhold. Nogle af dem er så psykisk og fysisk dårlige, at de skal placeres på en særlig opholdsafdeling.

Størsteparten af dem, der kommer her, vil være kriminelle asylsøgere, der er afvist og skal sendes hjem. Udover dem er der de åbenbart grundløse.

I første omgang bliver der gjort plads til 350 herude. Når der bliver opført pavilloner der, hvor der i dag er boldbane, bliver der plads til 600. Mens der har været fængsel har der været op til 229 herude, men til sidst var der kun 60.

Borgermøde med naboerne
Den 3. februar var der borgermøde om udrejsecentret, hvor Kriminalforsorgen, Udlændingestyrelsen, politiet og den lokale borgmester svarede på naboernes mange spørgsmål.

Kriminalforsorgens folk på Kærshovedgaard tror nu ikke, naboerne har grund til bekymring.

”Vi har løbende kontakt med det lokale politi og borgmestre, og der bliver arbejdet på at lave tryghedsskabende foranstaltninger for beboerne. Langt størsteparten af dem, der kommer her, er stille og rolige,” siger Hans Kristian Vemmelund.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk