Samfundstjeneste gav Jesper en ny chance

Af Birgitte Rørdam

Da 33-årige Jesper Kelund talte med sin forsvarer om at anke sin dom på 60 dages fængsel, turde ingen af dem håbe på, at han med sin kriminelle fortid kunne få samfundstjeneste. Men landsretten ændrede dommen, så den blev betinget med tilsyn og 80 timers samfundstjeneste.

Begrundelsen var, at det indbrud og tyveri, han skulle dømmes for, var begået tilbage i 2011, at han havde fået fast arbejde, og at de ikke ville risikere, at han skulle tilbage i fængsel og blive påvirket negativt.

For Jesper Kelund var den dom altafgørende. Efter en hård opvækst med misbrug og kriminalitet var han i 2013 blevet clean og havde fået arbejde som servicemedarbejder i kahytsafdelingen på Oslobåden, der sejler mellem København og Oslo. Og det betød alt for ham, at det ikke blev sat over styr.

”Mit arbejde er det bedste, der er sket i mit liv. Det har vist mig, at der er en anden måde at leve på, og med samfundstjeneste kan jeg forsætte med at passe mine vagter, så jeg ikke risikerer at miste jobbet. Jeg er også lettet over, at jeg ikke skal tilbage til det hårde miljø i fængslet, som jeg nu endelig har lagt bag mig, siger han.”

Tvangsfjernet som 4-årig
Jespers Kelund er enebarn og blev tvangsfjernet som 4-årig, fordi begge hans forældre var misbrugere. Da han var 5 år, døde hans far og få år efter døde også hans mor. Han husker enkelte ting om sin mor, blandt andet at hun var væk fra lejligheden, når han vågnede om natten.

Jesper Kelund voksede op i forskellige plejefamilier og på børnehjem, men ingen steder havde han det godt, og de gange han knyttede sig til voksne, forsvandt de ud af hans liv igen. Da han var 16 år, kom han på en ungdomsinstitution i København, og her begyndte han at hænge ud med de forkerte: De stjal biler, lavede indbrud og røg hash. Selvom Jesper Kelund havde sin farfar, farmor og en onkel, som han af og til besøgte, havde han ikke lært, hvordan man opfører sig, og han var bare glad for at have nogle venner.

”Jeg har tit tænkt, at det var uretfærdigt, at mit liv var så dårligt, og jeg følte ikke, at jeg hørte til nogen steder. Men blandt andre kriminelle skilte jeg mig ikke ud. Og jeg havde jo ikke noget at miste, så jeg gjorde, hvad de gjorde, og syntes i øvrigt, at alting kunne være lige meget.”

Og lige meget var det i mange år. Fra Jesper Kelund var 21 til 32 år, røg han ind og ud af fængsler. Han levede af kontanthjælp, var hjemløs og efterlyst af politiet i lange perioder, og var afhængig af alkohol og kokain, trods flere forsøg på at slippe ud af misbruget. Men han havde også en drøm om et godt liv, og i sommeren 2013 kom han i misbrugsbehandling, mens han afsonede en dom i Vridsløselille Statsfængslet. Her lykkedes det ham at blive clean, og i december 2013 fik han med hjælp fra projekt High:Five, der hjælper kriminelle i job, et arbejde på Oslobåden.

En ny familie
”Det er fantastisk, at jeg fik den chance og blev ansat. Det er første gang i mit liv, at noget er lykkedes for mig, og jeg vil ikke miste det for noget i verden. Jeg gør mig meget umage og er hele tiden opmærksom på at gøre mit bedste,” siger han og fortsætter:

”Jeg arbejder blandt mennesker, der ikke er kriminelle, og vi er meget tæt sammen, fordi vi er på båden i to uger ad gangen. Det er helt andre mennesker end dem, jeg er vant til at omgås, men vi har det godt sammen, og de er glade for det arbejde, jeg laver. Det er næsten som om, at jeg har fået en ny familie.”

Jesper Kelund skal starte i samfundstjeneste på et plejehjem i Ballerup til november, hvor han skal afvikle 20 timer hver tredje uge, når han er i land fra Oslobåden. Det bliver et hårdt program, men han er meget opsat på at klare det og glæder sig til, at han kan komme videre med sit liv. Lige nu leder han efter en lejlighed, og han vil også gerne stifte familie.

”Jeg har aldrig følt, at jeg kunne knytte mig til andre mennesker eller påtage mig et ansvar for andre, men nu er jeg ved at være klar, og det er en fantastisk følelse. Jeg er så glad for, at de i Landsretten kunne se, at det var vigtigt for mig at få samfundstjeneste, så jeg kan fortsætte med at bygge min nye tilværelse op.”
 

 

Klik her for at læse publikationen 'Samfundstjeneste gavner alle parter'

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Udrejsecenter Sjælsmark åbner i februar 2015

December  2014
Udgave 13"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk