Snart ny struktur i Kriminalforsorgen

Den danske kriminalforsorg er blandt verdens bedste, og som resultat er Danmark et af de lande, hvor færrest vender tilbage til kriminalitet efter at have afsonet en dom.

Trods flotte resultater arbejder Kriminalforsorgen hele tiden på at blive endnu dygtigere til at bringe mennesker videre til et liv uden kriminalitet. Derfor indfører Kriminalforsorgen fra oktober en ny organisation, der opdeler landet i fire områder.

De fire områder får kontor i henholdsvis Hobro, Kolding, Ringsted og på Østerbro i København.

Alle institutioner bliver samlet
Den nye struktur gør, at Kriminalforsorgen kan skabe et mere sammenhængende forløb for klienterne, fordi fængsler, arresthuse og pensioner vil blive samlet i ét områdekontor.

Kriminalforsorgen i Friheds (KiF) afdelinger, som har ansvaret for tilsyn og kontakt med personer, der har fået en betinget dom eller er prøveløsladt, vil også høre under de nye områder.

Alle institutionerne i et område skal fungere samlet under en områdeledelse. Det vil betyde, at klienterne i højere grad vil få en oplevelse af, at det er én og samme myndighed, der følger dem, fra de bliver varetægtsfængslet, til de bliver løsladt, og til de afslutter en eventuel tilsynsperiode med KiF.

Fire nye direktører – én kriminalforsorg
Den 4. september blev det officielt, at Ina Eliasen, fungerende fængselsinspektør for Københavns Fængsler, er udnævnt som områdedirektør for København, fængselsinspektør for Statsfængslet ved Sønder Omme Anne Marie Heckscher for Kolding, at fængselsinspektør for Statsfængslets Østjylland Una Jensen bliver områdedirektør for Hobro, og at underdirektør i SKAT, Rasmus Bo Andersen, er udnævnt som områdedirektør for Ringsted.

Også strukturen i Direktoratet for Kriminalforsorgen vil blive ændret. Direktoratet, der har til huse på Christianshavn i København, bliver opdelt i tre centre inden for fagområderne straffuldbyrdelse, HR og ressourcer, og IT.

Sammen udgør de nye områdedirektører, direktoratets nye centerdirektører og Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann Kriminalforsorgens nye koncernledelse.
 

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Nu må Kriminalforsorgen køre med blå blink

September  2014
Udgave 12"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk