Kriminalforsorgen bliver mere økologisk

Et økologiomlægningsprojekt skal få Kriminalforsorgens køkkener til at bruge flere økologiske råvarer. Projektet er under Aalborg Universitet København, og har løbet i to spor.  Det ene spor er den praktiske omlægning til 60 % økologi af kantiner under køkkener under Kriminalforsorgen. Det andet spor har fokus på uddannelse, vidensdeling og forskning. 

”Vi synes, det er et spændende og udviklende projekt. Tanken om at være selvforsynende, også når det gælder råvarer til køkkenerne, er helt i tråd med økologivisionen og giver samtidigt spændende arbejdspladser for både de indsatte og ansatte,” siger enhedsleder for produktion i Kriminalforsorgen, Peter Larsen. 

Projektet har medført, at alle ledere og medarbejdere i køkkenerne kom på økologikursus, og de nye kompetencer blev straks taget i brug i dagligdagen. Menuplanerne udarbejdes nu f.eks. med udgangspunkt i årstidens frugt og grønt. Gennem projektet har alle fået en ny faglig stolthed, og det opleves tydeligt i de færdige måltider, der i langt højere grad end tidligere produceres helt fra bunden.

Kriminalforsorgen har været økologisk i 15 år
Det er ikke nyt, at Kriminalforsorgens landbruger økologiske. Alle arealer blev tilbage i år 2000 omlagt til økologiske landsbrug med produktion af mælk, kød, grovfoder, kartofler, grøntsager, træ og andre afgrøder, der kan sælges. Det er til gengæld nyt, at varerne ikke kun bliver solgt til eksterne aftagere, men nu også anvendes internt i Kriminalforsorgen.

Driften af landbrugene indgår som et af flere beskæftigelsestilbud til de indsatte. Der beskæftiges ca. 200 indsatte indenfor det grønne fagområde.

”Landbruget er en populær beskæftigelse blandt de indsatte. Der er masser af frisk luft og højt til loftet. Arbejdet med maskiner og dyr tiltaler mange, og arbejdet giver mening i dagligdagen og udvikler ansvarlighed og stolthed hos den enkelte indsatte,” siger Peter Larsen. 

Udover beskæftigelse og arbejdstræning tilbydes de indsatte forskellige former for erhvervsuddannelse. Det samlede areal er ca. 2900 hektar, og beskæftigelsen ledes af faguddannede medarbejdere.

600 ton økologisk mad
I Kriminalforsorgens køkkener tilberedes ca. 1000 ton fødevarer om året, og en fuld omlægning til 60 % økologi vil føre til et forbrug på ca. 600 ton af økologiske fødevarer pr. år. 

Den aktuelle status på økologiomlægningen er, at de fleste små køkkener har opnået det økologiske spisemærke i bronze (30 % økologisk) og er godt på vej mod sølvmærket (60 % økologisk) – 2-3 køkkener har faktisk allerede opnået sølvmærket. 

Læs mere om projektet på www.victusbonus.aau.dk

Fakta om Kriminalforsorgens økologiske vision
Arbejdet med økologi i Kriminalforsorgen er forankret i en vision (2013-2016) der hviler på
fire søjler:
1. Beskæftigelse og kompetence, hvor vi med forankring i økologiske produktionsmetoder
tilbyder meningsfuld beskæftigelse og tidssvarende, dokumenterbare
erhvervskompetencer til indsatte
2. Selvforsyning og afsætning, hvor vi vægter selvforsyning højt og producerer foder,
fødevarer og energi både til eget forbrug og til markedet som helhed
3. Bæredygtighed, hvor vi med fokus på bæredygtig landbrugsproduktion bl.a. arbejder
på at udfase konventionel husdyrgødning og halvere forbruget af fossil energi
4. Samarbejdsrelationer, hvor vi ønsker at være kendt for at være seriøse
samarbejdspartnere – åbne mod omverdenen og i samarbejde med virksomheder, der
støtter op omkring bæredygtighed og socialt engagement

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk