Retningslinjer for prøveløsladelse bliver indskærpet

"Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen hurtigt får tydeliggjort og indskærpet praksis, så man ikke bliver løsladt, hvis der er risiko for ny alvorlig kriminalitet," siger justitsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Udmeldingen kommer på baggrund af en redegørelse, som Kriminalforsorgen har lavet efter terrorangrebet i København i februar 2015. Den daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) igangsatte en undersøgelse, og det er den, der offentliggøres nu.

Strammere vejledning for prøveløsladelse
På baggrund af undersøgelsen vil Kriminalforsorgen i den nærmeste tid sende en strammere vejledning om prøveløsladelser ud, og det bliver der lige nu arbejdet på i direktoratet for Kriminalforsorgen.
"Udgangspunktet har altid været, at vi ser på, hvordan afsoningen er forløbet, når vi vurderer, om en indsat kan prøveløslades. Nu indskærper vi den praksis," siger direktør for Center for Straffuldbyrdelse Annette Esdorf og uddyber:
"Hvis en indsat for eksempel under afsoningen har været voldelig over for personale eller andre indsatte, så vil det veje tungt imod prøveløsladelse. Det samme gælder konfrontationssøgende adfærd, som kan vidne om en manglende vilje til at ophøre med kriminel adfærd."

Unge indsatte under 21 år prøveløslader man i videre omfang i dag, men også her vil Kriminalforsorgen stramme op.
"Når vi skal vurdere, om den unge skal prøveløslades, vil vi se på, om der har været alvorlige problemer under afsoningen, som bør føre til afslag. Vi vil også se på, om den unge har været igennem et godt udslusningsforløb og har en tilfredsstillende løsladelsessituation – alt sammen noget, der peger på, at vedkommende ikke går ud og laver ny kriminalitet," siger Annette Esdorf.

De skærpede retningslinjer betyder dog ikke, at Kriminalforsorgen nu holder op med at prøveløslade.
"Vi mener som udgangspunkt, at det er en rigtig god ting at prøveløslade, fordi det giver mulighed for at fastlægge nogle vilkår og for at følge den løsladte i en periode efter løsladelsen, men vi må gå ud fra, at der med stramningen vil være færre, der bliver prøveløsladt. Det følger af, at vi nu indskærper, at der i videre omfang skal lægges vægt på, hvordan den indsatte opfører sig," siger Annette Esdorf.

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Læs e-bladet - klik her

Marts 2015
Udgave 14"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk