Fodlænken fejrer 10 års jubilæum

I sommeren 2005 fik klienter, der var idømt en dom på højst tre måneders fængsel for overtrædelse af færdselsloven, mulighed for at søge om at afsone i deres eget hjem med en elektronisk fodlænke om anklen.
Ordningen blev indført som led i den daværende regerings skærpede kurs overfor spirituskørsel. Selvom  ordningen i starten kun omfattede klienter dømt for færdselslovsovertrædelse med domme på højst  3 måneder, blev ordningen inden for et år udvidet til også at omfatte klienter under 25 år uanset kriminalitetstype.

Kan bibeholde dagligdagen
Ordningen er siden dengang blevet udvidet flere gange – senest i 2013, hvor grænsen blev hævet, så alle, der er idømt en straf på højst seks måneder, kan søge om tilladelse til at afsone med fodlænke.

”Mange er glade for ordningen, fordi de kan blive hos deres familie og passe deres arbejde eller uddannelse,” siger overassistent i KiF København, Søren Frydenlund Jensen, der var med i Kriminalforsorgens første fodlænketeam.
I forhold til klienter, der har været i fængsel, falder langt færre, der har afsonet med fodlænke, tilbage i kriminalitet.

På alle måder en god løsning
”Recidivtallet er lavere, og desuden er det meget billigere for samfundet. Cirka 82 procent begår ikke kriminalitet igen, og så koster det kun 448 kroner per døgn at have en klient, der afsoner med fodlænke, i forhold til en plads i et åbent fængsel, som koster knap 1300 kroner per døgn. Så det er på alle måder en god ordning, ” siger Lene Skov, der i dag er leder af Kriminalforsorgen samfundstjenestehold.
Hun var ligesom kollegaen Søren med til at starte Kriminalforsorgens første fodlænkeenhed.

Læs mere om fodlænkeordningen
 

E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Læs e-bladet - klik her

Marts 2015
Udgave 14"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens eblad udkommer 7 – 8 gange om året, og fortæller om stort og småt indenfor kriminalforsorgens område. Samtidig kan du finde de væsentligste nyheder her på kriminalforsorgens hjemmeside.

Du kan tilmelde dig ebladet her.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk