Anstalten ved Herstedvester

Anstalten ved Herstedvester

Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.
Telefon: 72 55 65 00
Fax: 72 55 66 95

Mailadresse anstalten.herstedvester@kriminalforsorgen.dk

Hjemmeside anstaltenvedherstedvester.dk

Sådan finder du frem 

Fungerende fængselsinspektør: Hanne Høegh Rasmussen

Anstalten ved Herstedvester blev bygget og taget i brug i 1935 til brug for psykopatforvaring og -fængsel, som det hed dengang. I dag bruges anstalten især til indsatte, der afsoner tidsubestemt forvaring eller lange fængselsstraffe og som har behov for psykiatrisk og/eller sexologisk behandling eller udredning. 
 

Kapacitet
Herstedvester rummer i alt 138 lukkede pladser og 20 halvåbne pladser. I anstaltens lukkede del indgår blandt andet en kvindeafdeling med 10 pladser og en afdeling for indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring i Herstedvester.
 

Beskæftigelse
Indsatte kan arbejde med
• grafiske fag
• montage
• træ og metal
• grønlandsk kunsthåndværk
• bygningsarbejde
• park og anlæg
• depot og lager
 

Undervisning
Der er mulighed for at deltage i undervisning i
• AVU Dansk
• AVU Engelsk
• AVU Matematik
• FVU dansk
• Dansk som andetsprog
• Selvstudium AVU-fag
• Selvstudium HF-enkeltfag
• Specialundervisning i dansk
• Dansk for ordblinde
• Specialundervisning i engelsk
• Specialundervisning i grønlandsk
• Specialundervisning i matematik
 

Behandlingsprogrammer
Der er tilbud om følgende behandlingsprogrammer
• sexologisk behandling
• psykiatrisk behandling
• psykologisk behandling
• reflekterende samtaler
• behandling for misbrug
• Anger Management (vredeshåndtering)
 

Desuden er der gruppeterapeutiske tilbud på tværs af afdelingerne for fx sædelighedsdømte, kvindelige indsatte og grønlandske indsatte.
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk