Brugerundersøgelser

 

Hvert år gennemføres der brugerundersøgelser i Kriminalforsorgens institutioner. Brugerundersøgelser er spørgeskemaundersøgelser blandt Kriminalforsorgens klienter, det vil sige indsatte i fængsler og arresthuse, klienter i tilsyn og beboere på Kriminalforsorgens pensioner.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk