Brøndby Kommune

Nedenfor finder du Brøndby Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Handleplaner og misbrugsbehandling
  Specialrådgivningen
  Park Allé 160
  2605 Brøndby
  Karina Frigaard
  Tlf.: 4328 2557
  Mail: kfr@brondby.dk
  Sikker mail: handicap@brondby.dk
  Emnefelt: Att.: Karina Frigaard

  Økonomi
  Borgerservice
  Park Allé 160
  2605 Brøndby
  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk  
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen

  Beskæftigelses- og udslusningskoordinator for borgere under 30 år:
  Line Tullin 
  Ungehuset, 
  Strandesplanaden 4
  2660 Brøndby Strand 
  Mail: litul@brondby.dk
  Sikker mail: ungehuset@brondby.dk
  Tlf.: 2026 5912

  Beskæftigelses- og udslusningskoordinator for borgere over 30 år:
  Anne-Sophie Schlosser
  Jobcenter Langbjerg
  Tybjergparken 2, 2.
  2660 Brøndby Strand
  Mail: ansos@brondby.dk
  Tlf.: 4328 2678

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: folkereg@brondby.dk  

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: kontant@brondby.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsescenteret
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Udslusningskoordinator Line Kamille Tullin
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk

  For besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere tilsynsklienter

   
  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter 

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Under 18 år
  Børneforvaltningen
  Tlf.: 4328 2828
  Sikker mail: born@brondby.dk  
   

  Over 18 år
  Borgerservice
  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børneforvaltningen
  Peter Brix Adsersen
  Tlf.: 4328 2611 /2174 1891
  Mail pebad@brondby.dk
  Sikker mail: born@brondby.dk
  Emnefelt: Att.: Peter Brix Adsersen

  Back up
  Henriette Halgered Becker-Christensen
  Tlf.: 4328 2512
  Mail: hebch@brondby.dk
  Sikker mail: born@borndby.dk 
  Emnefelt: Att.: Henriette Halgerd Becker-Christensen 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Specialrådgivningen
  Karina Frigaard
  Tlf.: 4328 2557
  Mail: kfr@brondby.dk
  Sikker mail: handicap@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Karina Frigaard

   
  Borgerservice
  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen 
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 

  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Karina Frigaard, Specialrådgivningen og

  Anne Madsen, Ungehuset
  Tlf.: 4328 2287
  Mail: anm@brondby.dk

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: folkereg@brondby.dk

  Herefter bliver mailen sendt videre til relevante afdelinger.

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Medarbejderen fra kommunen medbringer relevante papirer som udfyldes på løsladelsesmødet. På mødet får borgeren udleveret en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgningen
  Huskelisten indeholder følgende punkter:
   

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog


  Hvis der ikke holdes løsladelsesmøde, så kontakter fængslet Borgerservice for at få tilsendt et ansøgningsskema om kontanthjælp, som så skal returneres til Borgerservice i udfyldt og underskrevet stand senest 1 uge inden borgeren bliver løsladt.
  Når en borger skal løslades bedes I, i god tid sørge for, at borgeren har udfyldt og underskrevet et ansøgningsskema om kontanthjælp. Skemaet kan rekvireres ved at sende en mail til:
  Flemming Jensen på: fje@brondby.dk
  med cc: til kontant@brondby.dk

  Når ansøgningsskemaet er udfyldt og underskrevet af borgeren returneres det til ovenstående mailadresser. I den mail I sender hertil når i returnere borgerens ansøgningsskema bedes I skrive hvem vi kan rette henvendelse til hvis vi har nogle spørgsmål til ansøgningsskemaet.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Borgeren møder på løsladelsesdagen på:
  Jobcenteret i Brøndby
  Park Allé 160
  2605 Brøndby
   
  Borgeren medbringer papirer, som anmodet via huskelisten som blev udleveret på løsladelsesmødet 3 måneder forinden.
  Jobcenteret har åbent mandag-onsdag fra kl. 9.00-13.00, torsdag fra kl. 13.00-17.30 og fredag fra 9.00-12.00

  Ansvarlig hos kommune
  Forsørgelse
  Borgerservice
  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen
   
  Rådighedsvurdering
  Ungehuset
  Anne Madsen
  Tlf.: 4328 2287
  Mail: anm@brondby.dk
    
  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne
  Inden løsladelsen har kontaktpersonen fra Jobcenteret lavet en plan omkring aktivering.

  Ansvarlig hos kommunen for borgere på 18-30 år:
  Line Tullin, Ungehuset
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk

  Ansvarlig hos kommunen for borgere over 30 år:
  Anne-Sophie Schlosser, Jobcenter
  Tlf.: 4328 2678
  Mail: ansos@brondby.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  I de tilfælde hvor Brøndby Kommune ikke kan nå, at udbetale kontanthjælp til en borger inden for 1-2 dage, kan Kriminalforsorgen sørge for, at udbetale et mindre beløb til borgeren. Når Brøndby kommune så skal udbetale engangshjælp/kontanthjælp til borgeren, så skal det beløb som Kriminalforsorgen har udlagt fratrækkes engangshjælpen/kontanthjælpen og sendes til Kriminalforsorgen.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Borgeren skal henvende sig i vores Borgerservice som ligger på Rådhuset, Park Alle 160, 2605 og der kan borgeren søge om ydelser.
  Det vil være rigtig godt hvis borgeren kan få et stykke papir med fra retten på, at pgl. ikke mere er varetægtfængslet.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Kriminalforsorgen kontakter borgeres tidligere hjemkommune for at få dem til at udbetale kontanthjælp.
  Hvis der skal iværksættes foranstaltninger efter serviceloven, så skal borgerens tidligere opholdskommune kontaktes og det er noget Brøndbyhus gør.
 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Når en borger bliver indsat til afsoning skal fængslet undersøg om borgeren har en adresse og om det er den adresse borgeren skal løslades til.
  Har borgeren ingen adresse, så skal fængslet kontakte kommunen for at få skrevet borgeren op til bolig.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgerservice
  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen
   
  Hvis det er en pensionist der bliver fængslet, skal spørgsmål omkring hjælp til betaling af boligudgifter for pensionisten, sendes pr. mail til: pension@brondby.dk.

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  -

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kriminalforsorgen sender i god tid inden borgerens løsladelse den indsattes uddannelsesplan, med samtykke fra den indsatte til Ungehuset

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ungehuset for 18-25-årige
  Uddannelsesvejleder Hanne Hvam
  Tlf.: 4328 2825
  Mail: hahva@brondby.dk

  Over 25-årige:
  Line Tullin, Ungehuset
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  -

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Specialrådgivningen
  Karina Frigaard
  Tlf.: 4328 2557
  Mail: kfr@brondby.dk
  Sikker mail: handicap@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Karina Frigaard

 • Øvrig behandling
  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen kordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere.
    
  Ansvarlig hos kommunen
  Specialrådgivningen
  Karina Frigaard
  Tlf.: 4328 2557
  Mail: kfr@brondby.dk
  Sikker mail: handicap@brondby.dk
  Emnefelt: Att.: Karina Frigaard
   
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Line Kamille Tullin

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Exit-koordinator Line Kamille Tullin 
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Line Kamille Tullin
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til:
  For 18-30 årige:
  Line Tullin
  Ungehuset
  Strandesplanaden 4
  2660 Brøndby Strand
  Tlf.: 2026 5912
  Mail: litul@brondby.dk
  Sikker mail: ungehuset@brondby.dk

  For borgere over 30 år:
  Anne-Sophie Schlosser
  Jobcenter Langbjerg
  Tybjergparken 2, 2.
  2660 Brøndby Strand
  Tlf.: 4328 2678
  Mail: ansos@brondby.dk

  For borgere under 18 år:
  Børneforvaltningen
  Tlf.: 4328 2828
  Sikker mail: bom@brondby.dk

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
   

  Udslusnings- og exitkoordinator
  Line Kamille Tullin
  Tlf.: 2026 5912
  litul@brondby.dk


  Flemming Vang Jensen
  Tlf.: 4328 2521
  Mail: fje@brondby.dk
  Sikker mail: borgerservice@brondby.dk  
  Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen

   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 1. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk