Beskæftigelse

Indsatte i landets fængsler og arresthuse er beskæftiget med forskellige former for produktionsarbejde. Hver dag er omkring 1000 indsatte i gang på Kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser, der dækker over en række forskellige fagområder.

Kriminalforsorgen fremstiller f.eks. en kontormøbelserie, en køkkenserie, en kollegiemøbelserie og økologiske produkter fra driften af ca. 3000 ha. skov- og landbrug - og en række andre produkter.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet, og arbejdet skal gøre de indsatte bedre i stand til at få og passe et arbejde efter afsoningen. I de kommende år vil erhvervsuddannelsesindsatsen blive øget, så indsatte kan få papir på deres kunnen.

Alle produkter skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed, og de sælges på almindelige markedsvilkår.

Kriminalforsorgens værksteder samarbejder gerne med det lokale erhvervsliv og andre om produktionsarbejde, der kan foregå på Kriminalforsorgens værksteder.

På produktionens egen hjemmeside kan du læse mere om produkter og samarbejdsmuligheder samt bestille eller hente kataloger med flere oplysninger.

Læs mere om Kriminalforsorgens produktion.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk