Behandling

Indsatte kan få hjælp til at komme ud af misbrug, mens de er frihedsberøvet

Kriminalforsorgen tilbyder behandling mod stofmisbrug i de fleste af sine institutioner. Tilbuddene omfatter støtte under afgiftning, forbehandling, primær behandling og efterbehandling. I fængslerne findes en lang række primære behandlingstilbud, og tilbuddet i arresthusene er forbehandling og endelig efterbehandling på to af pensionerne.

Tilbuddene er et supplement til de muligheder, der er i samfundets almindelige behandlingssystem. Kriminalforsorgen udbyder kun sin egen behandling, hvis de almindelige tilbud i samfundet ikke er tilstrækkelige eller ikke kan bruges, fx af sikkerhedshensyn. Indsatte skal altid vurderes med henblik på, om de bør placeres i en institution udenfor Kriminalforsorgens regi, jævnfør straffuldbyrdelseslovens § 78. Alene i de tilfælde, hvor dette ikke kan finde sted, skal kriminalforsorgens egne behandlingstilbud gives. Hvis den behandling, man skal have, ikke findes på det fængsel, man afsoner i - eller hvis der ikke er plads - skal Kriminalforsorgen henvise til en lignende behandling i et andet fængsel.

Der er garanti for behandling af narko- og alkoholproblemer i fængsler og arresthuse. Det kræver dog, at den indsatte selv ønsker det, og at personalet skønner ham/hende egnet til behandling. Garantien går ud på, at alle indsatte i målgruppen sikres at være påbegyndt behandling senest 14 dage efter, at de har bedt om at komme i behandling.

Alle større behandlingsprogrammer i fængslerne skal gennem en særlig godkendelse, kaldet akkreditering.

Man kan her hente en oversigt over behandlinger og behandlingsafsnit i fængsler og pensioner.

Hent oversigt over behandlingstilbud
 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk