Bøger

 • Bøger

  På denne side kan man finde bøger, der er udgivet af Kriminalforsorgen og/eller skrevet af medarbejdere i Kriminalforsorgen. Herudover finder man også jubilæumsskrifter om Kriminalforsorgen. Listen er ikke udtømmende og indeholder kun bøger udgivet efter år 2000.

  2017

  Livet i de røde barakker: Horserød 1917 - 2017
  Peter Fransen
  Syddansk Universitetsforlag 2017
  Bogen sætter fokus på de mange forskellige funktioner, som har været knyttet til Horserød de sidste 100 år, samt hvem der blev anbragt her. Og spændvidden har været stor fra krigsfanger, børn, kommunister, gidsler, jøder, modstandsfolk, landssvigere til fængselsfanger

  Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer
  Jakob Schiøler og Ane Dragsted
  Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

  Krim: 50 års kriminalpolitik resultater og visioner
  Linda Kjær Minke
  KRIM 2017
  Bogen giver indsigt i indsattes vilkår i danske fængsler og arresthuse herunder om disses adgang til beskæftigelse, uddannelse, behandling mod misbrug af narkotika, kognitiv færdighedstræning, religionsdyrkelse, indslusning af indsatte på arbejdsmarkedet, forudsigelse af recidiv, vold i danske fængsler og arresthuse og dobbeltstraf.

  Imam bag tremmer
  Waseem Hussain
  Gyldendal 2017
  Forfatteren, der arbejder som fængselsimam i Vestre Fængsel, beretter om sin personlige religiøse rejse, om familien, om kærligheden og om troen på det gode i alle mennesker

  Skab tillid: kollegiale samtaler i Kriminalforsorgen
  Anne Christine Hagedorn og Birgitte Ohsten
  Hagedorn Communication 2017
  “Dine ord kan styrke tilliden, men de kan også modarbejde den positive samarbejdskultur – nogle gange uden at du selv opdager det.” Bogen giver bud på, hvordan man kan arbejde med kommunikationen kolleger imellem

  2016

  Vridsløselille: Et fængsel i billeder. Det stjålne kys
  Jarl Pettersson
  Fotobog med sort hvide billeder af Vridsløselille Fængsel

  Velkommen
  Elle-Mie Ejdrup-Hansen
  Kriminalforsorgen 2016
  Billeder og beskrivelse af konceptet ”Velkommen”, et kunstværk med lys af Elle-Mie Ejdrup Hansen til den nye besøgsafdeling i Vestre Fængsel.

  2015

  Fuldbyrdelse af straf mv. og ophold i varetægt 2015
  Direktoratet for Kriminalforsorgen
  Indeholder love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger mv. om straffuldbyrdelse og ophold i varetægt.

  Mad der fanger bag tremmer
  Statsfængslet i Vridsløselille
  Kogebogen er udarbejdet i samarbejde med indsatte og bliver udleveret til alle afsonere i statsfængslet.

  Hverdagsmad bag murene : en kogebog til indsatte i danske fængsler
  Meyers Madhus og Kriminalforsorgen
  Nemme og sunde opskrifter på hverdagsmad
  Bogen er også udgivet på engelsk: Everyday Cooking on the Inside


  2014

  Kontaktperson i Kriminalforsorgen (2. udg.)
  Bogen er oversat fra norsk og er primært skrevet til fængselsfunktionærer under uddannelse og til medarbejdere i Kriminalforsorgen, der allerede arbejder som kontaktperson for indsatte.
  Bogen kan bestilles hos Kriminalforsorgens Uddannelsescenter på kriminalforsorgens.uddannelsescenter@kriminalforsorgen.dk eller tlf. 45 90 23 00.


  2013

  Arbejde bag tremmer: træk af Kriminalforsorgens arbejdsdrift gennem 100 år
  Henrik Fode
  Fængselshistorisk Selskab 2013
  Markerer produktionsvirksomhedens 100 års jubilæum og er både en beskrivelse af arbejdsdriften i Kriminalforsorgens institutioner og et stykke industrihistorie.

  Borgen med de mange ansigter. Statsfængslet i Nyborg 1913-2013
  Peter Fransen
  Statsfængslet i Nyborg 2013
  Om Statsfængslet i Nyborgs 100-årige historie set ikke blot som fængselshistorie, men også som kulturhistorie med perspektiv til væsentlige historiske begivenheder. Om det politiske spil omkring dets opførelse og med skildring af bygninger, ledelse, personale og fanger.


  2012

  Fængsler og menneskerettigheder
  Af Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith
  Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012
  En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik man kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i fængsel? Berøves man også sine menneskerettigheder?
   

  2011

  Sku´det være en anden gang
  Af William Rentzmann
  Nyt Juridisk Forlag 2011
  "Bogen er ikke en lærebog om Kriminalforsorgen ej heller en erindringsbog, men et uhøjtideligt forsøg på at forklare hvorfor Kriminalforsorgen blev min faglige livsbane, og hvilke idéer og anskuelser, der ligger bag den måde Kriminalforsorgen fungerer i dag".

  Godt arbejde hos os. Medarbejdere af den rette støbning
  Direktoratet for Kriminalforsorgen. HR-udviklingsenheden 2011
  Bogen handler om de otte medarbejderkrav og indeholder gode historier fra hverdagen i Kriminalforsorgen fortalt af medarbejderne selv.

  Arresthuset i Odense i 150 år - om mennesker og mursten
  Af Peter Garde og Eva Worm
  Odense arrest 2011
  Jubilæumsbog om det ældste fungerende arresthus i Danmark.
   

  2010

  Direktoratet for Kriminalforsorgen 1910-2010
  Redaktør: Martina Henze
  Fængselshistorisk Selskab 2010
  Den 1. oktober 2010 fyldte Direktoratet for Kriminalforsorgen 100 år og det fejredes med udgivelsen af en bog om perioden. Bogen består af fire hovedkapitler. I første kapitel skildrer ph.d. i historie Martina Henze vejen op til oprettelsen af Direktoratet for Fængselsvæsen i 1910, mens ph.d. og seniorforsker ved Landsarkivet for Fyn, Peter Fransen i det andet og mest omfangsrige kapitel analyserer direktoratets udvikling fra 1910 til 2010. I tredje kapitel fokuserer fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo på håndteringen af de indsatte på baggrund af udviklingen i dansk fængselsret. Publikationen bliver afrundet med et fjerde kapitel af Hans Henrik Brydensholt, der som tidligere direktør giver et personligt indblik i kriminalforsorgen i 1970'erne.

  Danmarks Arresthuse
  Redaktør: Peter Garde
  Jurist- og Økonomforbundet 2010
  Skildring af samtlige 36 fungerende arresthuse i Danmark samt beskrivelse af Københavns fængsler og de historisk mest interessante af de nu nedlagte arresthuse.


  2009
   
  De dømtes børn : en historie om familiehuset Pension Engelsborg
  Af Anette Molbech
  Udgiver: Pensionen Engelsborg 2009
  Vedlagt dvd: Sinas historie
  Udgivet med støtte fra Egmont Fonden, Tryg Fonden, Robinson Fond og Kriminalforsorgen.
  Formålet med bogen er at skildre hvorledes hele familier rammes, når en forælder dømmes. Børnene er dem, der bærer dommen hårdest. På Pension Engelsborgs Familiehus har man i to et halvt år arbejdet målrettet med familierne, og det er tydeligt, at den indsats har båret frugt – for børnene og for familierne, som forlader Pension Engelsborg er bedre rustet som mennesker. Bedre rustet til at håndtere familielivet – som barn og som forælder. Bogen dokumenterer historierne om en række af de familier, som har boet på Pension Engelsborgs familiehus i de sidste 3 år. Desuden fortæller bogen om baggrunden for at oprette familiehuset og om de metoder, der blive anvendt for at støtte familier.
  Bogens udgangspunkt er børnene og deres situation.
   
  God ledelse hos os – fra ord til handling
  Af Anne Larsen og Myon Andersen
  Direktoratet for Kriminalforsorgen, HR-udviklingsenheden 2009 
  Bogen handler om de otte krav, man som leder i Kriminalforsorgen skal kunne håndtere, hvis man skal være en god leder. Bogen beskriver ledelseskravene ét for et efter den samme skabelon – baggrund, gode råd, værktøjer og små historier. Bogen er tænkt som et opslagværk, hvor lederne kan finde inspiration til deres fortsatte lederudvikling.
  Hent som pdf


  2008 

  Mangfoldighed og samarbejde: etniske minoriteter i Kriminalforsorgen
  Kristian Larsen og Morten Gents (red.)
  Kriminalforsorgens Uddannelsescenter 2008
  Bogens formål er at give de ansatte større indsigt i og forståelse for kulturelle forskelle og derved særligt styrke medarbejderne i arbejdet med at støtte og motivere indsatte fra etniske minoriteter.
   
  Sundhedsprofil for det uniformerede personale i Kriminalforsorgen
  Kriminalforsorgen og Dansk Fængselsforbund. Branchearbejdsmiljørådet for Service- og Tjenesteydelser.
  Formålet med undersøgelsen har været at få et overblik over fængselsfunktionærernes helbred, trivsel og sygefravær, men også at få sat fokus på, hvordan Kriminalforsorgen kan styrke medarbejdernes sundhed og forebygge sygdom. 


  2007  

  Leif Senholt (red.)
  Fængselshistorisk Selskab 2007

  Årsskriftet aspirerer med sine indlæg at bidrage til forståelse af Kriminalforsorgens historie og være inspiration for de valg der skal træffes i fremtiden.
   

  2006

  Kærshovedgård: et fængsels historie – indtil 1969
  Jan Kaarsen
  Direktoratet for Kriminalforsorgen, Fængselshistorisk Selskab 2006
  Små og store upolerede historier fra Kærshovedgårds og fængselsvæsenets historie.


  2005

  Straffuldbyrdelsesret
  Hans Jørgen Engbo (red.). 2. udg.
  Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005
  De straffuldbyrdende myndigheder og deres opgaver beskrives og straffuldbyrdelsens enkelte komponenter gennemgås.


  2003

  Straffuldbyrdelsesloven
  Med kommentarer af: William Rentzmann, Annette Esdorf og Jens Kruse Mikkelsen.
  Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003
   

  2002

  Afgørelser i konkrete sager 1995-2001

  Leif Senholt (red.)
  Direktoratet for Kriminalforsorgen 2002
  Korte referater af afgørelser vedrørende fuldbyrdelse af straf af mere principiel betydning for den administrative praksis eller afgørelser der er med til at tegne billedet af praksis inden for området.
   

  2001

  Vi er sikkerhed for samfundet - Københavns Fængselsbetjente gennem 100 år

  Poul Aremark
  Fængselsfunktionærernes Organisation 2001
  Et vidnesbyrd om den rolle, Fængselsfunktionærernes Organisation har spillet i bestræbelserne for at bedre medlemmernes arbejdsvilkår.  

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk