Arresthusarbejde

Medarbejdere fra Kriminalforsorgen i Frihed hjælper varetægtsfængslede i arresthusene med de problemer, der kan opstå, når man bliver varetægtsfængslet.

Socialrådgivere fra den lokale KiF-afdeling kan hjælpe med at løse nogle af de problemer, der opstår, når man bliver varetægtsfængslet.

I løbet af de første to uger efter indsættelsen får alle varetægtsfængslede besøg af en socialrådgiver fra KiF. Socialrådgiveren kan f.eks. hjælpe med at skabe kontakt til den indsattes socialforvaltning, arbejdsplads eller familie.

Samtidig forsøger man at planlægge, hvordan afsoningen og løsladelsen skal forløbe.

Københavns Fængsler har deres egen socialrådgiverafdeling. Det betyder, at varetægtsfængslede her vil få hjælp af socialrådgivere, der er ansat på Københavns Fængsler.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk