Anstalterne i Grønland

Domme til anbringelse i anstalt kan fuldbyrdes i en af de seks åbne anstalter eller (undtagelsesvis) i en af politiets detentioner. Det samme gælder domme til tidsubestemt forvaring, men hvis gerningsmanden på grund af psykisk afvigelse anses for uegnet til anbringelse i anstalt i Grønland, eller hvis en sådan anbringelse ikke giver tilstrækkelig sikkerhed, kan den pågældende dømmes til at afsone dommen i Anstalten ved Herstedvester i Danmark.

I 2018 ventes en ny anstalt i Nuuk at stå klar med et lukket afsnit, hvorefter hjemlen til at idømme forvaring med anbringelse i Danmark må forventes ophævet. 

Domfældte i de grønlandske anstalter afskæres mindst muligt fra at deltage i det omliggende samfundsliv. Beskæftigelse og aktiviteter i fritiden sker så vidt muligt uden for anstalten. Indsatte i den kommende lukkede anstalt og visse kategorier af indsatte i åbne anstalter kan dog ikke forlade anstalten i dagtimerne for at arbejde eller uddanne sig. Derfor skal der tilbydes aktiviteter i anstaltens regi i arbejdstid og fritid.

Anstalterne i Grønland råder over 154 pladser fordelt med 56 pladser i Anstalten i Nuuk, 29 pladser i hver af anstalterne i Sisimiut og Ilulissat, 15 pladser i hver af anstalterne i Aasiaat og Tasiilaq og 10 pladser i Anstalten i Qaqortoq.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk