Herstedvester Fængsel

Herstedvester Fængsel
Under Institution Herstedvester
Holsbjergvej 20
2620 Albertslund
Telefon: 72 55 65 00
Fax: 72 55 66 95

Mailadresse herstedvester.faengsel@krfo.dk

Hjemmeside anstaltenvedherstedvester.dk

Sådan finder du frem 

Institutionschef Hanne Høegh Rasmussen

Herstedvester Fængsel blev bygget og taget i brug i 1935 til brug for psykopatforvaring og -fængsel, som det hed dengang. I dag bruges Herstedvester især til indsatte, der udstår tidsubestemt forvaring eller afsoner lange fængselsstraffe, og som har behov for psykiatrisk og/eller sexologisk behandling eller udredning. 

Kapacitet
Herstedvester Fængsle rummer i alt 158 pladser, heraf 138 lukkede pladser og 20 halvåbne pladser. I fængslets lukkede del indgår blandt andet en kvindeafdeling med 10 pladser og en afdeling for indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring i Herstedvester.

Beskæftigelse
Indsatte kan arbejde med:

 • grafiske fag
 • montage
 • træ og metal
 • grønlandsk kunsthåndværk
 • bygningsarbejde
 • park og anlæg
 • depot og lager.

Undervisning
Der er mulighed for at deltage i undervisning i

 • AVU Dansk
 • AVU Engelsk
 • AVU Matematik
 • AVU Fransk
 • AVU Historie
 • AVU Samfundsfag
 • AVU Naturfag
 • AVU Livsforståelse
 • FVU dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Selvstudium AVU-fag
 • Selvstudium HF-enkeltfag
 • Specialundervisning i dansk
 • Dansk for ordblinde
 • Specialundervisning i engelsk
 • Specialundervisning i grønlandsk
 • Specialundervisning i matematik.

Behandlingsprogrammer
Der er tilbud om følgende behandlingsprogrammer

 • sexologisk behandling
 • psykiatrisk behandling
 • psykologisk behandling
 • reflekterende samtaler
 • behandling for misbrug
 • Anger Management (vredeshåndtering),  Styrk og Vind, og fra efteråret 2016 Nye Veje
 • Dialog mod Vold.

Desuden er der gruppeterapeutiske tilbud på tværs af afdelingerne for fx sædelighedsdømte, kvindelige indsatte og grønlandske indsatte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk