Anholdelse

Her finder du de vigtigste regler, hvis du er blevet anholdt og sidder i arresthus.

Fremstilling for en dommer (grundlovsforhør)
Du er blevet anholdt. Hvis du ikke bliver løsladt inden 24 timer, skal du fremstilles for en dommer. Dommeren kan

  • løslade dig

  • bestemme, at anholdelsen skal opretholdes i op til 3 gange 24 timer

  • bestemme, at du skal varetægtsfængsles.

Advokat/forsvarer
Du kan få kontakt med en advokat, og i forbindelse med grundlovsforhøret skal der beskikkes en forsvarer for dig.

Hvis anholdelsen opretholdes
Hvis dommeren opretholder anholdelsen, skal du fremstilles i retten igen senest inden 3 gange 24 timer efter grundlovsforhørets ophør. Dommeren vil så bestemme, om du skal løslades eller varetægtsfængsles.

Isolation
Politiet kan bestemme, at du skal være isoleret fra de øvrige indsatte, mens du er anholdt, og at du ikke må have kontakt med andre.

Udlændinge
Hvis du er udenlandsk statsborger, har du ret til at komme i forbindelse med dit lands ambassade eller konsulat. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis det er nødvendigt og praktisk muligt. Kriminalforsorgen har pjecer på 20 sprog med oplysninger om anholdelse og varetægtsfængsling.

Politiet
Politiet kan fortælle dig nærmere om de regler, der gælder for anholdte. Personalet vil hjælpe dig med at komme i kontakt med politiet, hvis du ønsker det. 

Download: Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk