Jobbene som akademisk uddannet

I Kriminalforsorgen har vi kolleger fra mange forskellige akademiske uddannelser, men den største gruppe er jurister.

Juridiske fuldmægtige

Som fuldmægtig i Kriminalforsorgen vil du få mulighed for at beskæftige dig med et bredt udsnit af juridiske opgaver så som straffuldbyrdelsesret, traditionel regeludarbejdelse, klientsager, styring af kapacitet og til personalesager og direktionsbetjening. I kontoret for klientsagsbehandling vil du arbejde med konkret sagsbehandling af sager om f.eks. prøveløsladelse, udgang, udsættelse af strafudståelse og benådning.

Efter ca. tre års ansættelse kan du søge om at blive udstationeret andre steder i Justitsministeriet, for eksempel som anklagerfuldmægtig.

På længere sigt vil du kunne fungere i Kriminalforsorgen som specialist eller i en af Kriminalforsorgens mange lederstillinger i direktoratet eller ved fængslerne.

De juridiske fuldmægtige ansættes gennem to halvårlige rekrutteringsrunder, som departementet for Justitsministeriet står for. Justitsministeriet ansætter fuldmægtige til hele området for at sikre den bedst mulige rekruttering. I forbindelse med ansættelsesrunderne ansættes der fuldmægtige til de embeder, der konkret har behov

To jurister fortæller om jobbet:

Andre akademiske job:

Som akademisk uddannet er der mange forskellige stillinger og fagområder, du kan med. Vores akademiske medarbejdere er ansat i de fire områdekontorer og i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Her har du mulighed for at arbejde indenfor vores fem kernefagligheder: Resocialisering, sikkerhed, HR og organisation, klientsagsbehandling og ressourcestyring.

Arbejdet på dette område i Kriminalforsorgen består primært af sagsbehandling og projektledelse. Arbejdet koordineres gennem de fem faglige partnerskaber, der dækker over de fem kernefagligheder. Partnerskaberne arbejder med udvikling, styring og drift af fagområdet, og de indstiller nye tiltag til beslutning hos Koncernledelsen.

Uanset hvilket fagområde du arbejder med, gælder det, at du kommer til at arbejde i et spændende tværfagligt miljø i en organisation, der har fokus på kvalitet og trivsel.

Som akademisk medarbejder i Kriminalforsorgen kan man eksempelvis arbejde som:

  • Resocialiseringskonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du står for at udvikle og drifte et af Kriminalforsorgens resocialiseringstiltag. Det indebærer alt fra indhold i programmet til uddannelse af instruktører og efterfølgende effektmåling og evaluering af programmet.
  • HR-konsulent i et områdekontor: Du arbejder med en bred palette af HR-opgaver og har et eller to specialistområder, du tager dig af, såsom fokus på sygefravær. Her arbejder du med at udrulle initiativer og tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet for Kriminalforsorgens medarbejdere.
  • Projektansat konsulent inden for resocialisering: Du arbejder over en periode med at udvikle og implementere et projekt under den flerårsaftale, som Kriminalforsorgen har indgået.
  • Fuldmægtig i Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du arbejder med at lægge områdekontorerne og institutionernes budgetter samt udfører controlling af de udmeldte budgetter.
  • IT-konsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du analyserer Kriminalforsorgens behov for IT-understøttelse og udvikler nye programmer til det. Du servicerer og understøtter derudover driften af de eksisterende programmer.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk