Afsoning på behandlingsinstitution mv.

Hvis du har særligt behov for behandling eller pleje, kan du nogle gange afsone i en institution, som ikke er et fængsel.

 

Hvis du har behov for behandling eller pleje, har du mulighed for – helt eller delvist - at afsone straffen på et hospital, i familiepleje eller på en anden institution uden for Kriminalforsorgen. Det kan for eksempel være relevant, hvis du dømte har behov for behandling mod misbrug af alkohol eller stoffer.

For at du kan afsone i en behandlingsinstitution, er det blandt andet en betingelse, at institutionen i væsentlig grad opfylder dit behov for behandling. Desuden skal din hjemkommune give tilsagn om, at den betaler for opholdet på institutionen.

Hvis du er under 18 år, vil man normalt forsøge at få dig anbragt på en institution uden for Kriminalforsorgen.

Hvis du skal afsone uden for Kriminalforsorgen, må hensynet til retshåndhævelsen ikke tale imod det. Retshåndhævelsen betyder, at befolkningen oplever, at du får din straf, og at ofrene for din forbrydelse bliver krænket af, at du ikke er i fængsel.

Hvis du vil søge om at afsone på en behandlingsinstitution mv. i stedet for fængsel eller arresthus, kan du kontakte din nærmeste KiF-afdeling.

Hvis du allerede er begyndt afsoning i et fængsel, er det fængslet, du skal kontakte.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk