Jobbet som administrativ medarbejder

Administration

Som administrativ medarbejder er der mange muligheder for spændende ansættelser i Kriminalforsorgen. Vores administrative medarbejdere er ansat i de fire områdekontorer samt i Direktoratet for Kriminalforsorgen. De bidrager her til administrationen under vores forskellige fagkontorer.

To administrative medarbejdere fortæller om jobbet:

Her er nogle eksempler på administrative stillinger i Kriminalforsorgen:

  • Centerstabsmedarbejder i Direktoratet for Kriminalforsorgen: Du står for at koordinere mødeaktiviteter for et centers chefer og administrerer en række myndighedspostkasser. Du sorterer og fordeler her posten. Du varetager derudover stort som småt, der tilkommer i hverdagen.
  • HR-medarbejder i et områdekontor med fokus på arbejdsskadesager: Du står for at anmelde skader til Arbejdstilsynet og registrerer dem internt i Kriminalforsorgens systemer. Sammen med dine kolleger planlægger du, hvordan de forskellige sager skal håndteres og efterfølgende eventuelt køres af en jurist.
  • Sekretariatsmedarbejder i et områdekontor: Du varetager klassiske sekretæropgaver, såsom at skrive referater af møder, koordinere og tage sig af løbende administration og journalisering.
  • Uddannelsessekretær på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter: Du står for at planlægge og indkalde kursister i samarbejde med de indholdsansvarlige HR-konsulenter. Du står for at administrere arbejdet omkring fængselsbetjentelevernes SU og hjælper med diverse praktiske opgaver, som kommer i løbet af hverdagen.
Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk