Økonomi

Kriminalforsorgens budget er en del af statsbudgettet og dermed omfattet af Folketingets styring af finanserne. Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ansvarsområde, § 11.

I 2015 var Kriminalforsorgens samlede udgifter cirka 3 milliarder kroner.

Styringen af økonomien er fortrinsvis decentral via de fire områdekontorer, så de enkelte institutioner i videst mulig omfang er ansvarlige for deres eget budget. Budgetterne er blandt andet aktivitetsbestemte på baggrund af et forventet antal opholdsdage for de gængse pladstyper i arrester og fængsler samt forudsatte aktivitetsniveauer i afdelingerne. Hvis den faktiske udnyttelse og aktivitet bliver anderledes end forudsat, får områderne deres bevillinger reguleret ved de bevillingsmæssige årsafslutninger.

Fordelingen af udgifter afspejler, at Kriminalforsorgens institutioner er bemandet døgnet rundt, mens kontorerne og uddannelsescenter kun er bemandet i dagtimerne. Derfor vejer personaleomkostninger tungt i forhold til øvrige driftsomkostninger.

Udgiften pr. indsat pr. dag var i 2015:

  • Lukkede fængsler 1.878 kr.
  • Københavns fængsler 1.574 kr.
  • Åbne fængsler 1.321 kr.
  • Arresthuse 1.199 kr.
  • Pensioner 1.197 kr.
  • Fodlænke 392 kr.

Gennemsnitsprisen for fænglser og arresthuse var i 2015: 1.469 kr.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk