Årsrapporter

Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del.

I beretningsdelen er der bl.a. en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i der forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Årsrapporten er primært henvendt til ressortministerier. 

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013 - Digitaliseringsinitiativer
Årsrapport 2013 
Årsrapport 2012 - Digitaliseringsinitiativer
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk