Årlige statistikberetninger

Kriminalforsorgen udarbejder hvert år en statistikberetning, der belyser forskellige dele af virksomheden. Statistikken plejer at udkomme hver sommer. I den årlige statistikberetning kan man f.eks. finde oplysninger om:

• antallet af indsatte i arrester og fængsler
• hvilken type kriminalitet de indsatte er dømt for
• de indsattes alder, køn og baggrund
• undvigelser
• oplysninger om retsvæsen og kriminalitet i Grønland og Færøerne.

Statistikberetning 2016
Statistikberetning 2015
Statistikberetning 2014
Statistikberetning 2013
Statistikberetning 2012
Statistikberetning 2011
Statistikberetning 2010
Statistikberetning 2009
Statistikberetning 2008
Statistikberetning 2007
Statistikberetning 2006
Statistikberetning 2005
Statistikberetning 2004
Statistikberetning 2003
Statistikberetning 2002
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk