E-bladet

<!--@ParagraphImageTitle-->

Læs e-bladet - klik her

Marts 2015
Udgave 14"

 

Læs mere

Kriminalforsorgens rolle er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det gælder både frihedsstraffe og andre straffe, f.eks. betingede domme og domme til samfundstjeneste.

Læs mere 

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk